ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Πολιτιστικός Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύλλογος Μέριμνας Εργαζομένων Λιμενικού Σώματος
ΣΥ.Μ.Ε.Λ.Σ.
Αρ. Μητρώου Σωματείων Πρωτ. Πειραιά 5253/19

www.symels.gr
Email: symels.paroxes@gmail.com  
Email: paroxes.ls@gmail.com