ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτιστικός Σύλλογος Μέριμνας  Λιμενικού Σώματος

Π.ΣΥ.Μ.Ε.Λ.Σ.
Αρ. Μητρώου Σωματείων Πρωτ. Πειραιά 5253/19

Κολοκοτρώνη 92-94 Πειραιάς 
Τηλ1:6945878654(direct number)
Τηλ2:6976472747(direct number)  

Email: symels.paroxes@gmail.com  
Email: paroxes.ls@gmail.com