Π.ΣΥ.ΜΕ.Λ.Σ. και ARAG ενώνουν τις δυνάμεις τους με την δημιουργία Πανελλαδικού Ομαδικού Ασφαλιστικού Συμβολαίου Νομικής Προστασίας - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

Π.ΣΥ.ΜΕ.Λ.Σ. και ARAG ενώνουν τις δυνάμεις τους με την δημιουργία Πανελλαδικού Ομαδικού Ασφαλιστικού Συμβολαίου Νομικής ΠροστασίαςΟ Π.ΣΥ.ΜΕ.ΛΣ. και η νούμερο ένα εταιρεία Νομικής Προστασίας ARAG μέσω του αποκλειστικού συνεργάτη μας κ. Κυριάκου Πράττου δημιούργησαν για όλους τους συναδέλφους μας ένα Πανελλαδικό ομαδικό συμβόλαιο νομικής προστασίας στο οποίο οι συνάδελφοι μας θα κερδίσουν έως και  25% έκπτωση επί των συμβολαίων τους  

Μπείτε τώρα και εσείς στο ομαδικό συμβόλαιο του Π.ΣΥ.ΜΕ.ΛΣ και βγείτε κερδισμένοι . 

Λίγα λόγια για την ARAG και την προσφορά της 

Η ARAG είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στη γερμανική ασφαλιστική βιομηχανία και προσδιορίζεται ως ένας ευέλικτος ασφαλιστής ποιότητας. Εκτός από την εξειδίκευση στη Νομική Προστασία, η ARAG προσφέρει επίσης στους πελάτες της ελκυστικά προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στις ανάγκες τους, δραστηριοποιείται δε στη Γερμανία στις γενικές ασφαλίσεις, στην υγεία και στη σύνταξη.

Με παρουσία σε 19 χώρες - συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία- η ARAG εκπροσωπείται επίσης από διεθνή υποκαταστήματα, θυγατρικές και Holdings σε πολυάριθμες διεθνείς αγορές στις οποίες κατέχει ηγετική θέση ως πάροχος νομικής προστασίας και νομικών υπηρεσιών.

Με περισσότερους από 4.400 υπαλλήλους, ο Όμιλος επιτυγχάνει εισοδήματα και έσοδα από ασφάλιστρα συνολικού ύψους 1,9 δισ. Ευρώ.

Στην Ελλάδα η ARAG είναι αναγνωρίσιμη δύναμη και πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά του κλάδου της Νομικής Προστασίας από το 1972 και συνεχίζει με επιτυχία.

Η ARAG πρωτοπόρος στην αγορά, πέραν των κλασσικών προγραμμάτων για το Όχημα, την Οικογένεια , τους Ελεύθερους Επαγγελματίες , τους Μισθωτές / Εκμισθωτές Ακινήτων, τους Διαχειριστές Πολυκατοικίας κλπ έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα καθώς και για Σώματα Ασφαλείας και Στρατιωτικούς.

Τέλος, έχουμε διαμορφώσει στοχευμένα ασφαλιστικά πρoγράμματα για κάθε ομάδα ανθρώπων με κοινά ασφαλιστικά συμφέροντα όπως πχ Μεταφορείς, Διαμεταφορείς, Ιατροί , Νοσηλευτές, Μηχανικοί, Λογιστές κλπ

Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, έχουν εκδοθεί πάνω από 2 εκατομμύρια συμβόλαια Νομικής Προστασίας ARAG και ευχαριστούμε πελάτες και συνεργάτες για την εμπιστοσύνη τους.


ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο, με την ιδιότητά του ως Λιμενικού Υπαλλήλου.

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για:

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ όπως για παράδειγμα:

• Αναφορές υπηρεσιακές ή μη

• Θέματα προαγωγών - κρίσεων

• Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας

• Μεταθέσεις, μετατάξεις

• Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία

• Ε.Δ.Ε

• Δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων

• θέματα συνυπηρέτησης

• Ακύρωση πειθαρχικών ποινών

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.

ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ' αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα . Η κάλυψη ισχύει και όταν κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματική βλάβη από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος που κατέχουν νομίμως.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Παρέχονται νομικές συμβουλές για προκύψαντα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις ανωτέρω αναφερόμενες καλύψεις, εφόσον έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο (συμβάν, χρόνος, τόπος, διαδικασία κλπ) ώστε να αποτελούν αποδεδειγμένα ασφαλιστική περίπτωση του ιδίου του ασφαλισμένου.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:

1) Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που δεν έχει άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται απ' τον Νόμο, καθώς & σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή του νόμιμου κάτοχου του οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας ή σε περίπτωση οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος και άλλων ουσιών.

2) Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων,

α) που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, αναφορικά με την διεκδίκηση υλικών ζημιών και συναφών απαιτήσεων

β) που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης και της κατοικίας του ασφαλισμένου,

γ) που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων,

δ) που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,

ε) που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, με ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες, από ακτινοβόλο ραδιενέργεια, με επιδημίες/πανδημίες και γενικότερα με καταστάσεις που συνιστούν ή προσιδιάζουν σε περιστάσεις έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας.

3) Σε περιπτώσεις διαφορών :

α) από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο ασφαλισμένος,

β) από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,

γ) από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων,

δ) από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,

ε) από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,

στ) φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως,

4) Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά την λήξη του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.

5) Για την διαδικασία κήρυξης του νόμου κλπ ως αντισυνταγματικού

6) Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών.

7) Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια ARAG.

Έκταση ασφαλιστικής κάλυψης:

Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα.

Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

Ασφαλιστικό Ποσό: 26.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση.

Σ' όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει:

τις αμοιβές του δικηγόρου,

τα δικαστικά έξοδα,

τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών,

τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων,

τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,

την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ μόνο  72.50 €/ έτος  και αυτόματα  μπαίνετε στο ομαδικό συμβόλαιο του Π.ΣΥ.ΜΕ.ΛΣ. στο οποίο ανάλογα με τους συναδέλφους που θα ενταχθούν  θα ισχύουν εκπτώσεις από 5% έως και 25% ανά έτος 


Καλέστε τώρα τον αποκλειστικό μας συνεργάτη κ. Κυριάκο Πράττο στο κιν. 6978-023758 και βγείτε κερδισμένοι

www.nomikiprostasia24.gr 


Οι ανωτέρω εκπτώσεις θα παρέχονται έπειτα από επίδειξη ταυτότητας ή κάρτας πιστοποίησης ή άλλου πιστοποιητικού του Λιμενικού Σώματος.

Σημ: Ως Π.ΣΥ.Μ.Ε.Λ.Σ. αναζητούμε και πετυχαίνουμε τις καλύτερες δυνατές συνεργασίες και προσφορές για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα  που εσείς μας ζητάτε. Πάντα όμως να κάνετε και την δική σας έρευνα αγοράς για να είστε βέβαιοι πως θα καταλήξετε στην σωστότερη για τα δικά σας δεδομένα επιλογή.

Τα καλύτερα ήρθαν και είναι για όλους 


Συνεχίζουμε την προσπάθεια μαζί με τον συνάδελφο για τον συνάδελφο .