24ωρη τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και για τα στελέχη του Λ.Σ. - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

24ωρη τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και για τα στελέχη του Λ.Σ.


Η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων λειτουργεί σε 24ωρη βάση και επτά ημέρες τη βδομάδα.


Η κλήση είναι χωρίς χρέωση στα τηλέφωνα:

Λιμενικό Σώμα / Πολεμικό Ναυτικό : 800-11-45553
Με αστική χρέωση στα τηλέφωνα του Π.Ν.:

210 5574121, 210 5531376, 210 5531377

Η 24ωρη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων στελεχώνεται από ψυχολόγους, ψυχίατρους,  ψυχιατρικούς νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ιατρούς, μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό καθώς, από προσωπικό θητείας, που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και από τριμελή  επιστημονική επιτροπή.

Απευθύνεται στο μόνιμο (στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό) του Λιμενικού Σώματος και στις οικογένειές τους. Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης παρέχονται και σε πολίτες, εφόσον καλέσουν στη γραμμή.