ΣΥΜΕΛΣ .: Προνομιακές τιμές στην ATHENS MEDS - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΜΕΛΣ .: Προνομιακές τιμές στην ATHENS MEDS
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ την ATHENS MEDS


Ο ΣΥΜΕΛΣ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει άλλη μια παροχή υπέρ των συναδέλφων μας με τα ΙΑΤΡΕΙΑ της ATHENS MEDS στο Περιστέρι.

Η συμφωνία που καταφέραμε και πετύχαμε είναι όλοι οι συνάδελφοι δείχνοντας την υπηρεσιακή τους ταυτότητα να έχουν:
  


Συνεχίζουμε την προσπάθεια μαζί με τον συνάδελφο για τον συνάδελφο .