Γρ. Θρησκευτικού : Εκπαίδευση ορεινής διάσωσης με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού στον Πύργο του Πειραιά - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Γρ. Θρησκευτικού : Εκπαίδευση ορεινής διάσωσης με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού στον Πύργο του Πειραιά


Γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο του δικτύου εθελοντισμού θα λάβει χώρα κύκλος εκπαίδευσης ορεινής διάσωσης (αναρρίχησης – καταρρίχησης) με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού. 

Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στον πύργο του Πειραιά  και θα διεξάγεται κάθε δεύτερα - για οκτώ (8) εβδομάδες - από ώρα 18:00 έως 21:00 από εξειδικευμένους εκπαιδευτές της εκεί εδρεύουσας «εθελοντικής διασωστικής ομάδας κρίσεων» (Ε.Δ.Ο.Κ.). Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι πολιτικοί υπάλληλοι που θα λάβουν μέρος στο εν λόγω εθελοντικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λαμβάνουν από τους εκπαιδευτές της Ε.Δ.Ο.Κ. 

Η συμμετοχή τους είναι εθελοντική και δεν αποτελεί εκτέλεση υπηρεσίας. Για πληροφορίες  - εγγραφές  καλείτε στο Γρ. θρησκευτικού τηλ. 2131371314 η (διαζ) εσωτ. 1314. Η ημερομηνία έναρξης του κύκλου μαθημάτων θα ανακοινωθεί  μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής