Ενημέρωση: Μαθήματα σκάκι στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος . - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Ενημέρωση: Μαθήματα σκάκι στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος .

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα σκάκι από σήμερα θα γίνονται κάθε Τρίτη στο Γρ. 153 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.Ν.Α.Ν.Π. (Γρ. Θρησκευτικού) από 15:45 έως 16:45 για τους συναδέλφους & από 16:45 έως 17:45 για τα παιδιά αυτών. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας .