Παρουσίαση του βιβλίου "Για ένα Παιδί" του Γιώργου Γιαντά - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Παρουσίαση του βιβλίου "Για ένα Παιδί" του Γιώργου Γιαντά