Παρουσίαση του βιβλίου "Για ένα Παιδί" του Γιώργου Γιαντά - Σύλλογος Μέριμνας Εργαζομένων Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Εργαζομένων Λιμενικού Σώματος

Πολιτιστικός Σύλλογος Μέριμνας Εργαζομένων Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Παρουσίαση του βιβλίου "Για ένα Παιδί" του Γιώργου Γιαντά