ΣΥ.Μ.Ε.Λ.Σ. : Πάντα δίπλα στον Συνάδελφο με πράξεις (ΔΑΝΕΙΑ) - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΥ.Μ.Ε.Λ.Σ. : Πάντα δίπλα στον Συνάδελφο με πράξεις (ΔΑΝΕΙΑ)

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ την TRUSTFINITY


Ο ΣΥ.Μ.Ε.Λ.Σ.  είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει άλλη μια παροχή υπέρ των συναδέλφων μας με  την εταιρεία TRUSTFINITY που ειδικεύεται χρόνια στις Αναδιαρθρώσεις Καταναλωτικών & Στεγαστικών Δανείων . 

Η συμφωνία που καταφέραμε και πέτυχαμε είναι όλοι οι συνάδελφοι δείχνοντας την υπηρεσιακή τους ταυτότητα να έχουν έκπτωση 15%.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Σύνταξη σημειώματος/ επιστολής προς τα τραπεζικά ιδρύματα, συνοδευόμενο από όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς και τις προτάσεις.
• Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας, η οποία είναι συνεκτική, περιεκτική, πλήρης, ακριβής και κατανοητή. Στη μελέτη περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και οι αναλύσεις που απαιτούνται προκειμένου να τεκμηριωθεί η δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του (Σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας, δύναται να κατατίθεται μόνο σημείωμα/επιστολή προς τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα).
• Επικοινωνία και διαπραγμάτευση με τα τραπεζικά ιδρύματα ή με τις ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (funds)
• Όταν διαπιστώνεται αδυναμία του πιστούχου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μη άμεσα αναστρέψιμη, προχωρούμε σε συνεργασία με εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο τη διαδικασία για την υπαγωγή του πιστούχου στο Ν.3869/2010 (Κατσέλη)
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης/ρύθμισης καταναλωτικών & στεγαστικών οφειλών, λαμβάνεται υπόψιν η ατομική οικονομική κατάσταση των οφειλετών και εγγυητών, συνεκτιμώντας και τη δυνατότητα αποπληρωμής του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων τους.
Η πολύχρονη τραπεζική μας εμπειρία μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ένα ευρύτατο φάσμα συμβουλών σε τραπεζικής φύσης θέματα και ιδιαίτερα στον 
συμβιβαστικό διακανονισμό οφειλών σε τράπεζες και 
funds.
Ενδεικτικές Χρεώσεις
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΝ
100.000 <
70 ευρώ (+ΦΠΑ)
2% επί του ποσού της διαγραφής
100.000  400.000 ευρώ
150 ευρώ (+ΦΠΑ )
5%    »
400.000 – 700.000 ευρώ
500 ευρώ(+ ΦΠΑ )
7%    »
Επικοινωνια: Πιπιλας Γεωργιος Οικονομικος Συμβουλος
Περικλέους 7 Αθηνα Τηλ.2103316221 Κιν6944517023
www.trustfinity.gr
Μέσω αυτής της παροχής η ομάδα μας βάζει ένα ακόμη λιθαράκι στην προσπάθεια καλυτέρευσης της καθημερινότητας των συναδέλφων μας. Δυστυχώς όλοι βιώνουμε την οικονομική ανασφάλεια και όλοι παλεύουμε για να τα βγάλουμε πέρα. Τουλάχιστον τώρα δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε την στήριξη εξειδικευμένου προσωπικού που θα μπορέσει να μας βάλει σε τάξη τα χρέη που μας πνίγουν και χρειάζονται άμεση τακτοποίηση.


Συνεχίζουμε την προσπάθεια μαζί με τον συνάδελφο για τον συνάδελφο .