Κουκουβίνος Δημήτριος (Πλοίαρχος ε.α. Λ.Σ.) : Ναυτιλιακή αρθρογραφία - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

Κουκουβίνος Δημήτριος (Πλοίαρχος ε.α. Λ.Σ.) : Ναυτιλιακή αρθρογραφία


 

Σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Δημήτριος Κουκουβίνος, Πλοίαρχος (ΛΣ) ε.α. και συγγραφέας του εξαιρετικού βιβλίου με τίτλο “Σκάφη και Θάλασσα. Τεχνολογία – τεχνογνωσία – ασφάλεια”, μας παραχώρησε ευγενώς το δικαίωμα δωρεάν διάθεσής των παρακάτω άρθρων τα οποία έχουν δημοσιευθεί στην ναυτιλιακή εφημερίδα "MARITIME ECONOMIES” περιοδικά MARITIME INTELLIGENCE και Athenian - Magazine   από τον εκδοτικό Όμιλο  libertypress


O Ρόλος της Frontex στη διαχείριση των εξωτερικών Ευρωπαϊκών συνόρων

Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης»  Ορόσημο της Ελλάδας του 21ου αιώνα 

Μηχανισμός εφαρμογής επιθαλάσσιας αρωγής και διάσωσης

Ο Κυρίαρχος της ναυπηγικής επιστήμης και τεχνολογίας Prelude FLNG (Floating Liquefied Natural Gas)

Πλήρης περιγραφή - ανάλυση και ανάπτυξη της αίθουσας ελέγχου μηχανοστασίου πλοίου (engine control room)

Παρόν και μέλλον των Ναυτιλιακών Καυσίμων

Επιχειρησιακά Κέντρα διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας /VESSEL TRAFFIC SERVICES (VTS)

O Ρόλος της Frontex στη διαχείριση των εξωτερικών Ευρωπαϊκών συνόρων 

Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης»  Ορόσημο της Ελλάδας του 21ου αιώνα (2)

Παρόν και μέλλον των Ναυτιλιακών Καυσίμων

Το ταχύτερο  YACHT στον κόσμο με το κάθετο σχήμα πλώρης

Τεχνολογικές καινοτομίες εξέλιξης συστημάτων πλοίων

Διεθνείς προδιαγραφές βοηθητικών συστημάτων ναυτικών εγκαταστάσεων πρόωσης πλοίων

Τεχνολογία ηλεκτρικών οχημάτων – Επίπεδα αυτοματοποιημένης  αυτόνομης οδήγησης

Κατασκευαστικές απαιτήσεις και ειδικά σχέδια ναυπήγησης ταχύπλοων σκαφών αναψυχής

Παράγοντες κινδύνου και κανόνες ασφαλείας  κυβερνητών  ιδιοκτητών ταχυπλόων σκαφών αναψυχής

Τεχνολογία ήλεκτρο-υδραυλικών συστημάτων πηδαλίων πλοίων

Διεθνής κώδικας ονοματολογίας ταχύπλοων σκαφών αναψυχής

Σχέδια έκτακτης ανάγκης ασφάλειας πλοίων και ενδεικνυόμενα μέτρα εφαρμογής των

Τεχνολογίες αιχμής στο νέο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ναυτιλίας

Πλευστότητα και Μέσα Ατομικής Επίπλευσης 

Αντιμετώπιση  πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε  σκάφη

Διοίκηση Εμπορικής Ναυτιλίας στη Νεώτερη Ελλάδα (182128-2020)

Επιπτώσεις της πανδημίας στις θαλάσσιες μεταφορές

Ρυθμιστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα και Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

Επιπτώσεις απορριμμάτων στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον

Έρευνα και Διάσωση Ναυτικών και Αεροπορικών Ατυχημάτων  SAR-43

Παρεμβάσεις αναβάθμισης του τομέα της Ναυτιλίας

Γεώτοπος Παγκόσμιας Γεωλογικής Κληρονομιάς

Ενίσχυση της Ελληνικής Ναυτιλίας με e-νηολόγιο και επιστροφή στη σημαία

Διεργασίες διάλυσης - ανακύκλωσης πλοίων

Δομή και ρόλος των νηογνωμόνων στη θαλάσσια ασφάλεια

Tεχνολογίες μείωσης εκπομπών Νοx  Οξείδιων αζώτου στη Ναυτιλία

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ναυτιλιακή βιομηχανία

Διαμόρφωση πολιτικής του IMO στη θαλάσσια ασφάλεια

Στρατηγική προσέγγιση των Θαλάσσιων Μεταφορών

Μηχανισμός εφαρμογής επιθαλάσσιας αρωγής και διάσωσης

Σύστημα πρόωσης σε SUPER YACHT με υγρό υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου

Δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού στίγματος GPS και DGPS πλοίων

Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων  Code - ISPS

Διαχείριση βλαβών λειτουργίας ναυτικών κινητήρων

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών μείωσης εκπομπών ρύπων CO2 στη Ναυτιλία

Η τεχνολογία των σύγχρονων ναυτιλιακών / μηχανολογικών / ηλεκτρονικών οργάνων – συστημάτων και τα κύρια χαρακτηριστικά του ναυτικού επαγγέλματος στο νέο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ναυτιλίας

Δοκιμές και Έλεγχοι αξιοπλοΐας πλοίων

Πλήρης περιγραφή - ανάλυση και ανάπτυξη (ενδεικτική) της κύριας γέφυρας - χώρου διακυβέρνησης του πλοίου (Main Bridge)

Ενεργειακά συστήματα ναυτικών εγκαταστάσεων πρόωσης αεριοστροβίλων πλοίων