Έρχεται άδεια τοκετού 14 ημερών σε πατέρες – Τι σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

Έρχεται άδεια τοκετού 14 ημερών σε πατέρες – Τι σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας


 Η άδεια τοκετού θα είναι και μετ’ αποδοχών σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Εργασίας.


Η διάταξη αυτή αναμένεται να συμπεριληφθεί στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή μέχρι την άνοιξη.


Στις διατάξεις, σύμφωνα με την Καθημερινή, θα περιλαμβάνεται και αυτή για αύξηση της γονικής άδειας ανατροφής σε έξι μήνες και για τους δύο γονείς.


Σήμερα η γονική άδεια ανατροφής είναι διάρκειας 4 μηνών, άνευ αποδοχής και μπορεί να την πάρει μόνο η μητέρα.


Σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη διάταξη ο κάθε εργαζόμενος γονέας μπορεί να πάρει συνεχόμενα ή τμηματικά την άδεια αυτή μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 8 έτη (σήμερα το όριο είναι τα 6 έτη).


Οι δύο πρώτοι μήνες της άδειας αυτής θα πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ και οι υπόλοιποι τέσσερις θα είναι άνευ αποδοχών.


Ειδικά για την άδεια τοκετού των 14 ημερών (σήμερα είναι 2) στους πατέρες αυτή θα μπορεί να κατανέμεται κατά δύο ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 12 θα μπορούν να λαμβάνονται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά μέσα στις 30 ημέρες από την ημερομηνία γέννησης.


Η άδεια τοκετού χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη μετ’ αποδοχών και δεν εξαρτάται από προϋπηρεσία.

Πηγή