Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2021 - Εως 15 Απριλίου οι αιτήσεις - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Παρασκευή 2 Απριλίου 2021

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2021 - Εως 15 Απριλίου οι αιτήσεις


 Το «Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη» αναγνωρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και προωθούν τις κοινές μας αξίες.


Κάθε έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει το "Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη" που επιβραβεύει πολίτες ή ομάδες που προάγουν:


την καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και στενότερη σύνδεση μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών

τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τις αξίες της ΕΕ και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Πώς να κάνετε αίτηση για το «Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη»

Άτομα, ομάδες, ενώσεις ή οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα ή να προτείνουν μια πρωτοβουλία. Οι ευρωβουλευτές μπορούν επίσης να υποβάλουν υποψηφιότητα.


Για να κάνετε αίτηση κάντε κλίκ ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε γραπτώς στη διεύθυνση CitizensPrize@ep.europa.eu.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας: 15 Απριλίου 2021 (23:59, ώρα Βρυξελλών)

Πηγή