Συνάντηση συνεργασίας μεταξύ του Προεδρείου της ΕΑΑΛΣ και του ΣΥΜΕΛΣ - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Συνάντηση συνεργασίας μεταξύ του Προεδρείου της ΕΑΑΛΣ και του ΣΥΜΕΛΣ

 


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 συνάντηση συνεργασίας μεταξύ του Προεδρείου της Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λ.Σ. ΕΑΑΛΣ και του ΣΥΜΕΛΣ.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θερμό κλίμα αμοιβαίας αναγνώρισης των σκοπών και του έργου των δύο πλευρών καθώς και αναγκαιότητας στενότερης συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Από την ΕΑΑΛΣ τέθηκαν προς ενημέρωση μας ολες οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ένωση Αποστράτων  υπέρ και των εν ενεργεία συναδέλφων μας,  με σημαντικότερη  την προσπάθεια επαναφοράς των εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Από πλευράς ΣΥΜΕΛΣ, ενημερώσαμε τους απόστρατους συναδέλφους για τις προσφορές και τις εκπτώσεις που έχουμε πετύχει έως σήμερα και από τις οποίες επωφελούνται και οι ίδιοι, καθώς και για τρέχοντα θέματα του συλλόγου μας.

Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της ΕΑΑΛΣ και εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας αγκαλιάζοντας τους απόστρατους συναδέλφους και εντάσσοντας τους σε όλες τις δράσεις μας ως ισότιμα μέλη.

Η ισχύς εν τη ενώσει!

Για το Δ.Σ. 

       Ο Πρόεδρος                                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας 


Γκιουρτζίδης Δημήτριος                                                                                  Νιόκος Χαράλαμπος