Στήριξη της Π.Ε.Α.Λ.Σ. στο Σύλλογο Μέριμνας Εργαζομένων Λ.Σ. (ΣΥΜΕΛΣ) - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Στήριξη της Π.Ε.Α.Λ.Σ. στο Σύλλογο Μέριμνας Εργαζομένων Λ.Σ. (ΣΥΜΕΛΣ)

Την Τέταρτη 09 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Π.Ε.Α.Λ.Σ. στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος, συνάντηση του Συλλόγου Μέριμνας Εργαζομένων Λ.Σ. (ΣΥΜΕΛΣ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. (Π.Ε.Α.Λ.Σ.).


Η εν λόγω συνάντηση έγινε στα πλαίσια καλής συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών προκειμένου να επεκταθεί το εύρος δράσεων του ΣΥΜΕΛΣ. Το κλίμα ανάμεσα στα μέλη των δύο Διοικητικών Συμβουλίων ήταν εγκάρδιο και ζεστό.  


Η Π.Ε.Α.Λ.Σ. στέκεται στο πλευρό του ΣΥΜΕΛΣ από την πρώτη στιγμή  ίδρυσης του και έχει αναγνωρίσει την ανιδιοτελή προσφορά του προς τους συναδέλφους αλλά και το συνάνθρωπο.


Από πλευράς του ΣΥΜΕΛΣ έγινε αναφορά σε όλες τις δράσεις και τις προσφορές που τρέχουν αυτή την περίοδο, καθώς επίσης και αυτές που σχεδιάζονται για το άμεσο μέλλον και θα βοηθήσουν περαιτέρω στη βελτίωση της καθημερινότητας των συναδέλφων και των οικογενειών τους.


Η Π.Ε.Α.Λ.Σ. δήλωσε ότι θα συνεχίσει να είναι αρωγός στο ανιδιοτελές έργο που επιτελεί ο Σ.Υ.Μ.Ε.Λ.Σ., διότι αυτό που προέχει είναι ο Συνάδελφος. Επιπλέον, υπήρξε ένα γόνιμος διάλογος και μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων - προτάσεων τις οποίες ο ΣΥΜΕΛΣ θα φροντίσει να  υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα.


Η συνάντηση έκλεισε με τη συμβολική απονομή του θυρεού της Π.Ε.Α.Λ.Σ. από τον Πρόεδρό της Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. Πασσάκο Σπυρίδωνα προς τον Πρόεδρο ΣΥΜΕΛΣ Αρχικελευστή Λ.Σ. Γκιουρτζίδη Δημήτριο.

Ο ΣΥΜΕΛΣ ευχαριστεί θερμά το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Λ.Σ. για τη διαχρονική στήριξή του.


Προχωράμε όλοι μαζί για το κοινό καλό γιατί πάνω απ’ όλα είμαστε ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ.

 

Για το Δ.Σ. 

       Ο Πρόεδρος                                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας 


Γκιουρτζίδης Δημήτριος                                                                                  Νιόκος Χαράλαμπος