Υπηρεσία Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ : Μικρασιάτικα Κάλαντα (Σμύρνη) της Πρωτοχρονιά - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

Υπηρεσία Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ : Μικρασιάτικα Κάλαντα (Σμύρνη) της Πρωτοχρονιά

 Μικρασιάτικα Κάλαντα (Σμύρνη) της Πρωτοχρονιάς από τη Μπάντα του Λιμενικού Σώματος