Η Θεόπετρα των Τρικάλων - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

Η Θεόπετρα των Τρικάλων


 Η Θεόπετρα βρίσκεται στη Θεσσαλία, στη βορειοανατολική πλευρά ενός ασβεστολιθικού βράχου, 3 χλμ.  νότια των Μετεώρων.  Η τοποθεσία γίνεται όλο και πιο σημαντική καθώς η ανθρώπινη παρουσία αποδίδεται σε όλες τις περιόδους της Μέσης και Ανώτερης Παλαιολιθικής, της Μεσολιθικής, της Νεολιθικής και πέρα, γεφυρώνοντας το Πλειστόκαινο με το Ολόκαινο.  

Ο σχηματισμός του ασβεστολιθικού βράχου έχει χρονολογηθεί στην Ανώτερη Κρητιδική περίοδο, 135–65 εκατομμύρια χρόνια Π.Χ.  Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1987 υπό τη διεύθυνση του Ν.  Κυπαρίσσης-Αποστολικά, που έμελλε να δώσουν κάποιες απαντήσεις στο μυστήριο της παλαιολιθικής Θεσσαλίας.  Τα στοιχεία ραδιενεργού άνθρακα δείχνουν ανθρώπινη παρουσία τουλάχιστον 50.000 χρόνια πριν. 

 Το Σπήλαιο Θεόπετρας περιέχει μια από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ακολουθίες στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει πολιτιστικά κατάλοιπα Μέσης και Ανώτερης Παλαιολιθικής καθώς και Μεσολιθικής και Νεολιθικής. Τα αρχεία έχουν δείξει σημαντικά παλαιοπεριβαλλοντικά δεδομένα με βάση ιζηματογενή χαρακτηριστικά και βοτανικά κατάλοιπα.