Γράφει ο Πλοίαρχος Λ.Σ ε.α Δημήτριος Κουκουβίνος: Ναυτική Εκπαίδευση Ελλήνων Αξιωματικών Ε.Ν - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

Γράφει ο Πλοίαρχος Λ.Σ ε.α Δημήτριος Κουκουβίνος: Ναυτική Εκπαίδευση Ελλήνων Αξιωματικών Ε.Ν


 Ναυτική Εκπαίδευση Ελλήνων Αξιωματικών Ε.Ν          

Η Εμπορική Ναυτιλία αποτελεί για τη χώρα μας Εθνικό Κεφάλαιο και έχει καταξιωθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία είναι πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο Ελληνόκτητος στόλος κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο. Παράλληλα το τελευταίο τέταρτο του αιώνα μας η εμπορική ναυτιλία γνώρισε μια τεράστια τεχνολογική επανάσταση με την εμφάνιση πλοίων μεγάλης χωρητικότητας (Capesize / Very Large Bulk Carrier / Chinamax /  Very Large Container Ships / LPG / LNG./ Ultra Large Crude Carriers κ.τ.λ.) με αποτέλεσμα την αλλαγή στη σύνθεση του στόλου της. Για να παραμείνει η Ναυτιλία μας κυρίαρχη και στον 21ο αιώνα χρειαζόμαστε αξιόλογα και άρτια εκπαιδευμένα στελέχη. Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού παρέχουν σύγχρονη εκπαίδευση στην ναυτιλιακή θεωρία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ανοίγοντας προοπτικές για μια λαμπρή σταδιοδρομία στους Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού.

Η ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα ανήκει στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αρμόδια γι’ αυτήν είναι ο Κλάδος Ναυτιλίας και πιο συγκεκριμένα η ΔΕΚΝ /Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, η οποία μεριμνά για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ναυτικών, για την εύρυθμη λειτουργία των αντίστοιχων δημόσιων και ιδιωτικών σχολών και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας, μέσω των τμημάτων της όπως:

Τμήμα Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Εμπορικού Ναυτικού

Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών                                                                                                             Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας

Η εκπαίδευση των Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού γίνεται στις Α.Ε.Ν /Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού., οι οποίες λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής εκπαίδευσης και προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις, υψηλής ποιοτικής στάθμης με το σύστημα της Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης / Sandwich Courses σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ σχολής και πλοίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της διεθνοποιημένης Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων, πρακτική άσκηση σε αντίστοιχα εργαστήρια, καθώς και εκπαίδευση με τη βοήθεια προσομοιωτών / Simulators. Με το πέρας των σπουδών χορηγούνται ο τίτλος σπουδών καθώς και το αποδεικτικό ικανότητας Αξιωματικού Ε.Ν. Γ Τάξης.


Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Η εκπαίδευση των Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού γίνεται στις Α.Ε.Ν /Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπως προαναφέρθηκε, οι οποίες συνολικά είναι  ένδεκα (11) και χωρίζονται σε Σχολές Πλοιάρχων και σε Σχολές Μηχανικών και λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και είναι :

 ΑΕΝ Ασπροπύργου - Πλοιάρχων / Μηχανικών: Ιδρύθηκε το 1951 στον Ασπρόπυργο και είναι η μεγαλύτερη σχολή της Ελλάδας με τους περισσότερους σπουδαστές. Λειτουργεί σαν σχολή Πλοιάρχων αλλά και Μηχανικών. Μέχρι το 2008 ήταν η μόνη σχολή που σαν σπουδαστές μπορούσαν να εγγραφούν και γυναίκες, σήμερα όμως έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν σε όλες τις σχολές της Ελλάδας. Η σχολή είναι εξωτερικής φοίτησης, δεν παρέχει  δυνατότητα εσωτερικής διαμονής. Στην οργανική της δομή, λειτουργεί και Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.    

ΑΕΝ Μακεδονίας – Πλοιάρχων / Μηχανικών: Ιδρύθηκε το 1969 και λειτουργούσε σαν Σχολή Μηχανικών.                 Το 1975 λειτούργησε και η Σχολή Πλοιάρχων. Βρίσκεται 32 χλμ από την Θεσσαλονίκη και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σχολή στην Ελλάδα μετά του Ασπροπύργου.  Εντός των εγκαταστάσεων λειτουργεί και η Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας. Η Ακαδημία έχει κερδίσει τη συμμετοχή της σε 10 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλη του Εκπαιδευτικού της προσωπικού έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε διεθνή συνέδρια αλλά και σε επιμορφωτικά σεμινάρια τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (SULZER WÄRTSILÄ στη Φιλανδία, MAN B&W στη Κοπεγχάγη, WMU στο Malmoe). To 2002 η Ακαδημία, πρωτοπορώντας και σε αυτόν τον τομέα,  ανέλαβε δράση για την προβολή στην Β. Ελλάδα της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, της Εκπαίδευσης και του επαγγέλματος του Αξιωματικού ΕΝ με απώτερο σκοπό την προσέλκυση νέων στο Ναυτικό Επάγγελμα. Στα πλαίσια της δράσης αυτής, η οποία έγινε σε συνεργασία με την ¨ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ¨ / Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στάλθηκε πληροφοριακό υλικό σε 150 δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του Νομού Θεσσαλονίκης, στις 16 Μαΐου 2002 οργανώθηκε με επιτυχία μία ημερίδα ενημέρωσης των Συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σαν αποτέλεσμα αυτών γίνονται μέχρι σήμερα παρουσιάσεις σε ημερίδες  Επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία. Σήμερα εφαρμόζει σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας με εκτεταμένη χρήση Η/Υ και προβολικών συστημάτων διαθέτει δε πολλά σύγχρονα εργαστήρια, πολλά των οποίων δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της ναυτιλιακής κοινότητας.

ΑΕΝ Ηπείρου - Πλοιάρχων: Από το 1973 ως το 1992 ήταν γνωστή σαν σχολή Ραδιοτηλεγραφιτών (καταργήθηκε) Το 1991 παράλληλα λειτούργησε και η Σχολή Πλοιάρχων. Η σχολή της Πρέβεζας βρίσκεται πλησίον του κέντρου της πόλης στην περιοχή Βαθύ. Όπως και στις υπόλοιπες σχολές  εκτός του Ασπροπύργου έχει την δυνατότητα παροχής στους σπουδαστές της εσωτερική διαμονή στην σχολή. Αξιοσημείωτο για αυτή την σχολή είναι ότι στα εργαστήρια της διαθέτει ένα ολοκληρωμένο παλαιό σύστημα επικοινωνιών πλοίου.                  

ΑΕΝ Κύμης - Πλοιάρχων: Ιδρύθηκε το 1955 με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και του τότε Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας "Κυμαίου" Γεωργίου Βογιατζή. Βρίσκεται στο Ανατολικότερο άκρο της Εύβοιας, στην Κύμη,  πλησίον του  λιμανιού. Είναι αποκλειστικά σχολή Πλοιάρχων και παρέχει στους σπουδαστές της δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.

  ΑΕΝ Ιονίων Νήσων Πλοιάρχων: Βρίσκεται σε παραλιακή τοποθεσία  βόρεια της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου και λειτουργεί από το 1975 σαν σχολή Πλοιάρχων και παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.  

  ΑΕΝ Οινουσσών  Πλοιάρχων: Βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού Οινούσσες. Ιδρύθηκε το 1965 και είναι μόνο σχολή Πλοιάρχων. Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να μείνουν στην εστία της σχολής, δηλαδή παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.                                                                                                                                                                          ΑΕΝ Σύρου Πλοιάρχων: Στην περιοχή Νησάκι στην παραλία της Ερμούπολης βρίσκεται από το 1961 που ιδρύθηκε η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Σύρου. Η σχολή είναι αποκλειστικά Πλοιάρχων και οι σπουδαστές μπορούν να μείνουν στην εστία της.                                                                                                                                                                  ΑΕΝ Κρήτης  Πλοιάρχων / Μηχανικών: Παρόλο που η ίδρυσή της έγινε το 1963 σαν σχολή Μηχανικών λειτούργησε το 1972 και αργότερα, το 1981 η Σχολή Πλοιάρχων. Βρίσκεται στην περιοχή Βλητές Σούδας Χανίων,   παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης και έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις.                                                                                            


ΑΕΝ Ύδρας Πλοιάρχων: Η πιο ιστορική από τις σχολές. Ιδρύθηκε το 1749 ως Σχολείο του Αγίου Βασιλείου που μετά εξελίχθηκε στην "Ναυτική της Ύδρας Σχολή" με πρωτοβουλία της Δημογεροντίας του νησιού και είναι η παλαιότερη εν λειτουργία σχολή στον κόσμο. Εκεί Ιταλοί και Πορτογάλοι δίδασκαν την Ναυτική τέχνη, την θεωρία αλλά και ξένες γλώσσες. Το 1930 έγινε δημόσια και ονομάστηκε Σχολή Εμπορικής Ναυτιλίας Ύδρας αφού το 1927 είχε περάσει στην φροντίδα της Ένωσης Ναυτικών Ύδρας και λειτουργούσε ως ιδιωτική σχολή. Κατά την Γερμανό Ιταλική κατοχή το διοικητήριο της σχολής το είχαν καταλάβει οι Ιταλοί για να εγκαταστήσουν το στρατηγείο τους, τότε η Σχολή δεν έπαψε να λειτουργεί αλλά συνέχισε στην Αθήνα στα γραφεία της Ένωσης Εφοπλιστών και αργότερα στον Πειραιά στην Καστέλλα μέχρι το 1949, την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους οι πρώτες δύο τάξεις γύρισαν στην Ύδρα στο κτήριο που η σχολή λειτουργεί ως σήμερα. Η σχολή βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού, είναι αποκλειστικά Πλοιάρχων όπως ανέκαθεν ήταν και παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης των σπουδαστών.

 

  ΑΕΝ Χίου - Μηχανικών: Η Χίος έχει μεγάλη και σπουδαία ιστορική, πολιτιστική και ναυτική παράδοση, με τους εκατοντάδες εφοπλιστές και πλοιοκτήτες και χιλιάδες ναυτικούς. Η Σχολή Μηχανικών της Χίου ιδρύθηκε το 1965, παράλληλα με την ΑΕΝ Οινουσσών. από τους αείμνηστους εφοπλιστές ΚΑΡΡΑ Κ. και ΧΑΝΔΡΗ Ι. Το έτος 1996, με την οικονομική βοήθεια των εφοπλιστών δωρητών ΤΣΑΚΟΥ Π. και του αείμνηστου ΠΑΤΕΡΑ Γ., προστέθηκε μια νέα πτέρυγα. Βρίσκεται μέσα στην πόλη της Χίου, δίπλα στην πλατεία Βουνακίου και παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.

  ΑΕΝ Καλύμνου – Πλοιάρχων: Εγκαινιάστηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2018 και στεγάζεται στο «Βουβάλειο Παρθεναγωγείο» το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ενορία Καλαμιώτισσας στο κέντρο της Καλύμνου. Το κτίριο θεμελιώθηκε μετά από δωρεά του μεγάλου ευεργέτη της Καλύμνου Νικόλαου Εμμ. Βουβάλη το 1909. Στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου λειτουργεί προς το παρόν μόνο σχολή Πλοιάρχων ενώ στο σχεδιασμό του «Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» είναι και η λειτουργία σχολής Μηχανικών.

 

Ίδρυση νέων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Την ίδρυση δύο νέων ΑΕΝ/ Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού  στην Πελοπόννησο, ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης. μία στη  Νεάπολη του Δήμου Μονεμβασιάς και μία στην θέση Μπούκα Μεσσήνης, στη Μεσσηνία. 


Εκπαίδευση στις  ΑΕΝ

Η εκπαίδευση στις σχολές αυτές περιλαμβάνει τον θεωρητικό τομέα, τον πρακτικό αλλά και αμειβόμενη εργασία επί πλοίου για δύο εξάμηνα. Μετά το τέλος του Α' Εξαμήνου οι σπουδαστές καλούνται να βγάλουν ναυτικό φυλλάδιο, για το οποίο φροντίζουν οι σχολές να ενημερώσουν τους σπουδαστές που και πως θα το παραλάβουν, αφού έχουν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια μικρής διάρκειας περί Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. Στις σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών μέσων οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας για την ζωή τους στο πλοίο ή για την διάσωσή τους σε περίπτωση ναυαγίου, όπως επίσης και σε θέματα πυρκαγιάς και πρώτων βοηθειών. Αυτά είναι απαραίτητα διότι σε ένα ναυτικό ατύχημα πρέπει όλοι να είναι άρτια εκπαιδευμένοι στο πώς να το αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία και να μην βάλουν σε κίνδυνο την ζωή τους. Αφού τελειώσουν την παραπάνω εκπαίδευση τότε παραλαμβάνουν από τα Λιμεναρχεία της περιοχής τους τα Ναυτικά Φυλλάδια και αρχίζουν την αναζήτηση για Ναυτιλιακή εταιρία που θα τους προσλάβει και θα τους ναυτολογήσει σε κάποιο από τα πλοία της στην θέση του Δόκιμου Πλοίαρχου / Μηχανικού / Apprentice Officer / Engineer ή Cadet. Με το επιτυχές πέρας του εκπαιδευτικού τους ταξιδιού επαναπατρίζονται και επιστρέφουν στις ΑΕΝ για το Β' και Γ' Εξάμηνο που διαρκούν ως το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Όταν ολοκληρώσουν τα δύο εξάμηνα καλούνται να πάνε στο δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας επίσης 6 μηνών. Αφού επαναπατριστούν και από αυτό το ταξίδι τότε συνεχίζουν στα δύο τελευταία έτη στης σχολής Δ' - Ε' - ΣΤ' Εξάμηνα όπου κάπου ενδιάμεσα σε αυτά θα παρακολουθήσουν και τον 2ο κύκλο σεμιναρίων περί σωστικών και πυροσβεστικών μέσων. Ειδικότερα οι σπουδαστές Πλοίαρχοι όταν τελειώσουν την σχολή παραλαμβάνουν το Πτυχίο τους και κάνουν περαιτέρω ειδική πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση δύο εβδομάδων στο ΚΕΣΕΝ Ρ/Τ / Ραδιοτηλεγραφητών το οποίο βρίσκεται στην Σχολή του Ασπροπύργου στις Δορυφορικές και Επίγειες Επικοινωνίες Κινδύνου και Ασφαλείας, όπου είναι χρήσιμη για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου Γ' Τάξεως και αποκτούν τον τίτλο General Operator/ Γενικού Χειριστή / GMDSS / Global maritime distress and safety system / Παγκόσμιο θαλάσσιο σύστημα κινδύνου και ασφάλειας.  Αφού επιτύχουν στις εξετάσεις GMDS τότε περνούν υγειονομικές εξετάσεις από την ΑΝΥΕ /Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Υπηρεσία / Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά και αφού κριθούν κατάλληλοι /λες παραλαμβάνουν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας το Δίπλωμα Πλοίαρχου Γ' Τάξεως Ε.Ν / Captain Class C'. Μετά την απόκτηση του διπλώματος ο κάθε ανθυποπλοίαρχος προκειμένου να είναι έτοιμος να ναυτολογηθεί και να αναλάβει καθήκοντα ανάλογα τον τύπο του πλοίου που πρόκειται να υπηρετήσει περνά μια ακόμα σειρά ειδικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση STCW/ Standards of Training, Certification, and Watchkeeping / Πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και φύλαξης σε διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοίας, ναυτιλιακά όργανα και προσομειωτές όπως : ECDIS - RADAR/ARPA - BRM / Bridge Resource Management / Διαχείριση Πόρων Γεφυρας – BTM / Bridge Team Management - Advanced Oil  - Gas - Chemical Tanker Safety Training - Accident  and Risk Assessment – BMS / Bridge Maneuvering Simulator -  Cargo Handling Simulator - Crowd / Crisis Management - Ship Security Officer Training – SSO - Ice Navigation - Voyage Planning - Accident and Incident Investigation - Adverse Weather Course και πολλά ακόμη ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία έχουν να κάνουν με τον τύπο πλοίου και τις διατάξεις και κανονισμούς που ορίζει η STCW.

Στις Σχολές Πλοιάρχων αλλά και Μηχανικών μεγάλη σημασία δίδεται στο μάθημα των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της διεθνοποιημένης Εμπορικής Ναυτιλίας. Είναι επίσης βασική προϋπόθεση του IMO /Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την απόκτηση οποιουδήποτε διπλώματος αξιωματικού πλοίου εμπορικής ναυτιλίας. Πέρα από τα αγγλικά στις σχολές οι σπουδαστές παρακολουθούν και άλλα μαθήματα θεωρητικής αλλά και εργαστηριακής φύσεως. Τα μαθήματα θεωρητικής φύσεως στις Σχολές Πλοιάρχων είναι Ναυτιλία, Μαθηματικά, Φυσική, Μετεωρολογία, Ανθρώπινες Σχέσεις στην Κοινωνία του Πλοίου, Ναυτικές Μηχανές, Πληροφορική, Αγγλικά, Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου, Αλληλογραφία και Ναυτική Γεωγραφία που θεωρείται αρκετά σημαντική. Τα εργαστήρια που παρακολουθούν οι σπουδαστές της Σχολής Πλοιάρχων είναι Ναυτιλία, Ευστάθεια, Διεθνείς Κανονισμοί, Επικοινωνίες, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα, Υπό-τύπωση , ARPA και Ναυτική Τέχνη που στο εργαστήριο οι σπουδαστές μαθαίνουν να κάνουν ναυτικούς κόμπους και άλλα δεσίματα.

Στις Σχολές Μηχανικών τα θεωρητικά μαθήματα είναι με διαφορετική ύλη διαμορφωμένη στα μέτρα των Μηχανικών για τις ανάγκες του επαγγέλματος. Αυτά είναι Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Ανθρώπινες σχέσεις στην Κοινωνία του Πλοίου, Αγγλικά. Και στον εργαστηριακό τομέα οι Σχολές Μηχανικών έχουν μαθήματα όπως Θερμοδυναμική, Αντοχή Υλικών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήματα πλοίου, Ηλεκτρικές Μηχανές και Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από τα παραπάνω ότι οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις, υψηλής ποιοτικής στάθμης με το σύστημα της Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης / Sandwich Courses σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ σχολής και πλοίου.                      

Ελάχιστες προϋποθέσεις απόκτησης Πτυχίου /Διπλώματος  Π - Μ  Γ Τάξεως  Ε.Ν

Οι σπουδαστές των Α.Ε.Ν. κατόπιν επιτυχούς εισαγωγής τους στις σχολές καλούνται να αντεπεξέλθουν σε ένα συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης προκειμένου εν τέλει καταφέρουν να αποκτήσουν το πτυχίο και το δίπλωμα του Πλοιάρχου Γ’ Τάξεως ή Μηχανικού Γ’ Τάξεως του Εμπορικού Ναυτικού με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.                                                                                                                                                                     Ο σπουδαστής / στρια γίνεται πτυχιούχος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας σπουδών, εφόσον:                                                                                                                                                                                        Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών των  Α.Ε.Ν                  Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πτυχιακή του εργασία                                                                                                                                 Έχει περατώσει με επιτυχία τα θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια

Θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος, ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο σπουδαστής / στρια εκτελεί την πρακτική του εκπαίδευση επί του πλοίου (θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι) και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Υπάρχουν δύο θαλάσσιες εκπαιδευτικές περίοδοι οι οποίες πραγματοποιούνται σε πλοία όλων των κατηγοριών (εκτός των τοπικών πλόων) πάνω από 1500 ο.χ. (500 κ.ο.χ.) για την ειδικότητα του Δόκιμου Καταστρώματος και σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. (500 κ.ο.χ.) που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW, για την ειδικότητα του Δόκιμου Μηχανής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ 251/1999.

 

Εκπαιδευτικά ταξίδια

Α΄ Εκπαιδευτικό ταξίδι 

Σαν εκπαιδευόμενοι
Σε πλοία με Ελληνική σημαία ή με Ξένη εκτός πλοίων τοπικών πλόων.                                                                                        Χωρητικότητας άνω των 1500 ο.χ. (500 κοχ) [πλοίαρχοι και μηχανικοί]
  Με μηχανές συνολικής ισχύος άνω των 450 KW (612 HP) [μηχανικοί]                                                                                        Ελάχιστη διάρκεια 3 μήνες, μέγιστη διάρκεια 6 μήνες                                                                                                   Σπουδαστής δικαιούται να εκτελέσει κάθε θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι μόνο τρεις φορές κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ακαδημαϊκών ετών. Σε περίπτωση κατά την οποία αποτύχει για τρίτη φορά στην εκτέλεση του ίδιου εκπαιδευτικού ταξιδιού διαγράφεται οριστικά από τη σχολή.

 

Β΄ Εκπαιδευτικό ταξίδι και συμπληρωματικό

Σαν δόκιμοι αξιωματικοί
  Σε πλοία με Ελληνική σημαία ή με Ξένη εκτός πλοίων τοπικών πλόων.
Χωρητικότητας  άνω των 1500 ο.χ. (500 κοχ) [πλοίαρχοι και μηχανικοί]
Με μηχανές συνολικής ισχύος άνω των 450 KW (612 HP) [μηχανικοί]                                                                                Ελάχιστη διάρκεια 7 μήνες (συνολική Α΄ και Β΄ εκπαιδευτικού ταξιδιού)                                                                      Σπουδαστής δικαιούται να εκτελέσει κάθε θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι μόνο τρεις φορές κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ακαδημαϊκών ετών. Σε περίπτωση κατά την οποία αποτύχει για τρίτη φορά στην εκτέλεση του ίδιου εκπαιδευτικού ταξιδιού διαγράφεται οριστικά από τη σχολή. 

Κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού ταξιδιού ο σπουδαστής / στρια συμπληρώνει:                                                                      Ειδικό εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου (Κ.Ε.Π.)                                                                                   Ημερολόγιο απασχόλησης. Ο υπεύθυνος αξιωματικός γέφυρας ή μηχανής του πλοίου, που είχε αναλάβει την εκπαίδευση του σπουδαστή / στριας, συντάσσει σχετική έκθεση της εν γένει επίδοσής του θεωρημένη από τον πλοίαρχο, την οποία παραδίδει στον σπουδαστή / στρια εντός σφραγισμένου φακέλου για να την προσκομίσει στη Σχολή του.                                                                                                                                                                                       Ο σπουδαστής που περάτωσε το Α' ή Β' εκπαιδευτικό ταξίδι υποβάλλει στη Σχολή του αίτηση εγγραφής στο Β' ή Δ' εξάμηνο αντίστοιχα, επισυνάπτοντας σε αυτή:                                                                                                                         Το εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου (Κ.Ε.Π.) πλήρως συμπληρωμένο                                                     Το ημερολόγιο απασχόλησης                                                                                                                                                                                   Την έκθεση του εκπαιδευτή αξιωματικού του πλοίου εντός του σφραγισμένου φακέλου, όπου ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από δύο καθηγητές ναυτικών μαθημάτων της ειδικότητάς του, υποστηρίζει προφορικά υπό τύπου συνέντευξης τις εργασίες που εκτέλεσε επί του πλοίου. Η ανωτέρω επιτροπή, κατόπιν περάτωσης υπόψη διαδικασίας και αφού λάβει υπόψη της την έκθεση του υπεύθυνου για την εκπαίδευση αξιωματικού γέφυρας ή μηχανής του πλοίου, αποφαίνεται εάν η εκτέλεση του ταξιδιού ήταν επιτυχής ή ανεπιτυχής συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής, καθώς επίσης και τα σχετικά πρακτικά, ολοκληρώνονται οπωσδήποτε πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου. Στην περίπτωση της κατ' εξαίρεση εκπρόθεσμης εγγραφής του άρθρου 3 του Κανονισμού, η επιτροπή συνέρχεται όποτε απαιτείται, μετά την έναρξη του Β' ή Δ' εξαμήνου μέχρι την ημερομηνία που επέρχεται απόρριψη του σπουδαστή λόγω απουσιών.

 

Εκπαίδευση Δοκίμων Πλοιάρχων Μηχανικών στο πλοίο                                                                                                                                       Όταν ο σπουδαστής φτάσει στο πλοίο τότε οι αξιωματικοί και το υπόλοιπο πλήρωμα αναλαμβάνουν εκτός από την ευθύνη και την εκπαίδευση του. Ο Δόκιμος οφείλει να σέβεται τους ανωτέρους του αλλά και το υπόλοιπο πλήρωμα μιας και αυτός είναι ο πιο νέος /τουλάχιστον σε εμπειρία. Συνήθως τα ωράρια που ακολουθούν οι Δόκιμοι Πλοίαρχοι είναι 4 ώρες στην Γέφυρα του πλοίου και 4 ώρες στο κατάστρωμα υπό την επίβλεψη κάποιου για χειρωνακτική εργασία. Οι Δόκιμοι Μηχανικοί απασχολούνται στις διάφορες εργασίες της Μηχανής μαζί βέβαια με κάποιον που θα τους επιβλέπει μιας και εκεί εγκυμονούν πολλοί κίνδυνοι. Καλό είναι να μην αποφεύγεται η χειρωνακτική εργασία διότι αυτή βοηθάει να μάθει ο σπουδαστής το πλοίο, την διαμόρφωσή του και την συντήρηση που χρειάζεται. Επίσης η χειρωνακτική εργασία στο πλοίο είναι και προσφορά στο σύνολο των ατόμων που δουλεύουν για αυτό. Σε κάθε πλοίο οι ώρες εργασίας των Δοκίμων συνήθως είναι οκτώ (8) και είναι μέρα (08.00 ~ 16.00) αλλά αυτό αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες του πλοίου π.χ κατά την αγκυροβόληση ή κατά την προσέλκυση του πλοίου σε λιμάνι. Στις 10.00 και στις 15.00 το πλήρωμα  συγκεντρώνεται στα καπνιστήρια του πλοίου για καφέ ή χυμό που διαρκεί 20 λεπτά και στις 12.00 και στις 17.00 είναι το φαγητό όπου το πλήρωμα συγκεντρώνεται στην τραπεζαρία να γευματίσει. Η ώρα του γεύματος είναι μία ώρα. Δεν είναι απαραίτητο οι 12 μήνες απαραίτητης υπηρεσίας να γίνουν 6 στο Α' εκπαιδευτικό ταξίδι και 6 στο Β'. Αν τύχει κάτι μπορεί κάποιος να αποχωρήσει στους 5 μήνες και να συμπληρώσει στο 2ο εκπαιδευτικό κάνοντας 7 μήνες υπηρεσία. Καλό είναι αυτό να αποφεύγεται. Η έλλειψη υπηρεσίας κάποιες φορές είναι δύσκολο να καλυφθεί και έτσι καθυστερεί η απόκτηση του διπλώματος.

Σημαντικό είναι, ότι, οι σπουδαστές αμείβονται κατά τη διάρκεια της πρακτική άσκησης επί πλοίου (1ο και 2ο θαλάσσιο ταξίδι) διάρκειας 6 μηνών το καθένα.

Γραφείο Σταδιοδρομίας  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών

Συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α’102), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

Σκοπός του Γραφείου Σταδιοδρομίας είναι να γίνει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δοκίμων των ΑΕΝ και των ναυτιλιακών εταιριών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυτολόγηση τους σε πλοία των εταιριών για τη συμπλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισής τους. Μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος και της διαδικτυακής πλατφόρμας εξυπηρετεί τόσο τους σπουδαστές όσο και τις ναυτιλιακές εταιρίες στη διαδικασία ναυτολόγησης των σπουδαστών για την πραγματοποίηση του Α΄ και Β΄ Θαλάσσιου Εκπαιδευτικού Ταξιδιού.                                                        Πιο συγκεκριμένα:                                                                                                                                                                                                  Διευκολύνει το σπουδαστή / στρια κατά τη διαδικασία της αναζήτησης του για ναυτολόγηση σε πλοία, αφού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δηλώνεται η διαθεσιμότητα του στις ναυτιλιακές εταιρίες.                                                             Παρέχει άμεση πληροφόρηση στις ναυτιλιακές εταιρίες αναφορικά με το συνολικό αριθμό των σπουδαστών προς ναυτολόγηση και στη χρονική διαθεσιμότητα τους για την πραγματοποίηση του Α’ ή Β’ Θαλάσσιου Εκπαιδευτικού Ταξιδιού, ανά ΑΕΝ και κατηγορία / Πλοίαρχος ή Μηχανικός.                                                                                                  Παρέχει άμεση εποπτεία της ροής απορρόφησης και διαχείρισης «διαθέσιμων» σπουδαστών και πλοίων.                           Τηρεί χρήσιμα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη διαθεσιμότητα σπουδαστών, τις ζητούμενες ειδικότητες, την απορρόφηση των σπουδαστών κ.τ.λ. Τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται από το Γραφείο Σταδιοδρομίας ως βασικοί άξονες για τον προσδιορισμό των δράσεων στον τομέα της επαφής με τις ναυτιλιακές εταιρίες αλλά και στον σχεδιασμό ενός πλάνου για την περαιτέρω διευκόλυνση των σπουδαστών.                                                                               Εκδίδει βεβαιώσεις αναφορικά με την εκτέλεση των Θαλάσσιων Εκπαιδευτικών Ταξιδίων.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία - Εξέλιξη – Προοπτική Αποφοίτων Α.Ε.Ν                                                                                                              Οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ν. αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης  και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Επίσης μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Σχολές του Εσωτερικού και Εξωτερικού σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες στο χώρο της Ναυτιλίας.

Από τη στιγμή που ένας απόφοιτος Λυκείου επιλέξει τη σταδιοδρομία στη ναυτιλία, έχει προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στη συνέχεια για επαγγελματική εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές, σε ηλικία που οι περισσότεροι νέοι, οι οποίοι ακολουθούν άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις, δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ν. μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια,                    σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση.

Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά. Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης, ανάλογα με τη θέληση και τη φιλοδοξία καθενός. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά ο Αξιωματικός όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να σταδιοδρομήσει αργότερα και στην ξηρά. Πολλά ανώτερα και ανώτατα στελέχη, που απασχολούνται σήμερα στους παραπάνω κλάδους, προέρχονται από τις τάξεις των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού.

 

Ανάδειξη και ισχυροποίηση της ναυτικής εκπαίδευσης                                                                                                         Τις τελευταίες δύο (2) δεκαετίες που διανύσαμε χαρακτηρίστηκε από αναρίθμητες αλλαγές στο σύστημα της ελληνικής εκπαίδευσης. Από το ένα σύστημα εισαγωγής στο άλλο και τον ένα τύπο λυκείου στον άλλο, ήταν αναμενόμενο μέσα σε όλο αυτό το συνονθύλευμα να επηρεαστεί και η ναυτική εκπαίδευση. Η πορεία της ελληνικής ναυτικής εκπαίδευσης, στην πενταετία 2005-2009 όπως εκφράζεται μέσα από τις Α.Ε.Ν χαρακτηρίστηκε από ριζικές αλλαγές, κυρίως όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής σε αυτές. Το πλήθος και το είδος των αλλαγών επηρέασαν άμεσα την γενικότερη λειτουργία του συστήματος της ναυτικής εκπαίδευσης. Από ένα παλαιό σύστημα εσωτερικής φοίτησης και από την συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών, έγινε μετάβαση σε ένα σύγχρονο σύστημα ελεύθερης εισαγωγής για τα δύο φύλα και ελεύθερης επιλογής του τρόπου φοίτησης. Αυτά και πολλά άλλα, συνετέλεσαν σε μία ριζική αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον, σε ότι αφορά το έμψυχο δυναμικό αυτής που δεν είναι άλλο από τους σπουδαστές /σπουδάστριες που εντάσσονται σε αυτή. Είναι σημαντική η αναφορά του όρου σπουδάστρια, αφού μέχρι και το 2006-2007 η εισαγωγή τους στις Α.Ε.Ν. ήταν περιορισμένη και η αναφορά σε αυτές ανύπαρκτη. Το σύγχρονο ναυτιλιακό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από τη μια, για τη συνεχόμενη αύξηση στη ζήτηση αξιωματικών, και από την άλλη, για τη συνεχόμενη ελάττωση της προσφοράς αξιωματικών, βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Το πρόβλημα έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και παγκοσμίως αναζητείται η λύση. Η προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα απασχολεί όλα τα μεγάλα ναυτικά κράτη. Στην ελληνική πραγματικότητα το θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης συζητιέται συνέχεια, αφού πρόκειται για το «φυτώριο» ικανών αξιωματικών, έτοιμων να επανδρώσουν έναν από τους πιο νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, την  εμπορική ναυτιλία. Οι συζητήσεις περί αναστολής της λειτουργίας κάποιων Α.Ε.Ν. και τη σύμπτυξη αυτών, έχουν αντικατασταθεί από αυτές που προτρέπουν στην αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και την μετατροπή του ναυτικού επαγγέλματος σε μία ελκυστική επαγγελματική εναλλακτική απασχόληση, που συνδυάζει, ταυτόχρονα, υψηλές αποδοχές και ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας και μετεξέλιξης.

 

Ο Ρόλος του Ιδρύματος Ευγενίδου στην Ναυτική Εκπαίδευση

Όταν με τον ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α’ 204), περί «οργάνωσης και λειτουργίας της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» ιδρύθηκαν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και τροποποιήθηκαν τα αναλυτικά προγράμματα διδακτέας ύλης, το Υ.Ε.Ν / Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανέθεσε στο Ίδρυμα την συγγραφή και έκδοση των απαιτούμενων νέων βιβλίων, η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι σήμερα. Για τις ΑΕΝ έχουν συγγραφεί και εκδοθεί συνολικά 40 τίτλοι από το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Στα ανωτέρω βιβλία πρέπει να προστεθούν 13 εγχειρίδια ΚΕΠ / Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου, καθώς και 16 μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων, μερικά από τα οποία δεν είναι αμιγώς διδακτικά, αλλά είναι απαραίτητα για τους ναυτιλλομένους. Οι νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης STCW '78 (Manila amendments 2010 / Εκτεταμένες και περιεκτικές τροποποιήσεις στη Δ.Σ για την Κατάρτιση) επέβαλαν την σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και κατά συνέπεια επικαιροποιημένων βιβλίων. Την περίοδο 2017-2018, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνέστησε δύο επιτροπές εμπειρογνωμόνων Πλοιάρχων και Μηχανικών για την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΝ, τις οποίες έθεσε υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών παραδόθηκαν στο Υπουργείο τον Δεκέμβριο του 2018.                                                                                                                                                                       Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού, εκτός του ότι έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα διδακτέας ύλης των Σχολών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών, είναι γενικότερα χρήσιμα για όλους τους  αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, που ασκούν το επάγγελμα ή εξελίσσονται στην ιεραρχία. Επίσης, σημαντικό είναι, να αναφερθώ στο γεγονός ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου από το 1967 μέχρι σήμερα, έχει εκδώσει 138 διδακτικά βιβλία για τους σπουδαστές των σχολών του Εμπορικού Ναυτικού. Η «Βιβλιοθήκη του Ναυτικού», όπως ονομάζεται η σειρά των ναυτικών εκδόσεων του Ιδρύματος, περιλαμβάνει 27 τίτλους που εκδόθηκαν για τους σπουδαστές των ΔΣΕΝ/Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού), 42 για τις ΑΔΣΕΝ /Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, 40+13 ΚΕΠ + 16 Μεταφράσεις (όπως προαναφέρθηκε) για τις ΑΕΝ /Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και μελέτες / έρευνες και πρακτικά συνεδρίων για την Ναυτική εκπαίδευση.

 

Οι Αξιωματικοί Ε.Ν στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

Σε ένα σύγχρονο, ρευστό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον οι Αξιωματικοί της εμπορικής ναυτιλίας, ως πρώτοι αποδέκτες εξέλιξης της ναυτιλίας, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σύνολο απανωτών αλλαγών και νέων απαιτήσεων που πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικοί στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, η αγορά εργασίας των ναυτικών εμφανίζεται πλήρως παγκοσμιοποιημένη σε ένα γενικότερο πλαίσιο στο οποίο:                                      

Η αγορά δεν παρουσιάζει εμπόδια και λόγω της μεγάλης κινητικότητας των παραγωγικών συντελεστών / ναυτικών μειώνεται το κόστος.                                                                                                                                                                                Οι εφοπλιστές  είναι ελεύθεροι να απασχολούν πληρώματα από όλες τις χώρες, αρκεί να έχουν τα κατάλληλα προσόντα.                                                                                                                                                                                        Υπάρχει παγκοσμιοποιημένη οργάνωση και επικοινωνία μεταξύ σχολών, εφοπλιστών, πρακτόρων, κ.λ.π.      

Η εισαγωγή νέων χωρών στην αγορά εργασίας ναυτικών είναι πλέον γεγονός, το οποίο ταυτόχρονα σηματοδοτείται από την μείωση του αριθμού Αξιωματικών προερχόμενων από παραδοσιακές ναυτικές χώρες και την αύξηση αυτών από την Ανατολική Ευρώπη και την Άπω Ανατολή. Λόγω περιβαλλοντικών ζητημάτων και θεμάτων ασφαλείας, έχει ξεκινήσει ένας στίβος θέσπισης νέων και αυστηρότερων απαιτήσεων στα προσόντα των ναυτικών, οι οποίες σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση αξιωματικών, όπως προβλέπεται, πρόκειται να οδηγήσουν την αγορά σε κατάσταση ελλειπτικής προσφοράς προσοντούχων αξιωματικών, ικανών να επανδρώσουν τα πλοία. Η προαπαίτηση συγκεκριμένων προσόντων, έχει σαν αποτέλεσμα οι εφοπλιστές /πλοιοκτήτες να ασκούν μονοπωλιακή δύναμη με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανταγωνισμού μεταξύ αξιωματικών διαφορετικών χωρών και όχι μεταξύ άλλων επαγγελμάτων. Σε συνδυασμό, κιόλας, με τις μισθολογικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των πληρωμάτων κάθε χώρας, λόγω πολιτιστικών και άλλων στοιχείων, το μέλλον των ναυτικών των παραδοσιακών ναυτιλιακών κρατών φαίνεται βραχύ και αβέβαιο. Στην ελληνική πραγματικότητα όμως, η κατάσταση διαφοροποιείται στο βαθμό που η ανεπάρκεια προσφοράς αξιωματικών έχει δημιουργήσει μία διαρκή αναζήτηση όλο και περισσότερων Ελλήνων αξιωματικών. Αδιαμφισβήτητα, ο Έλληνας εφοπλιστής δύσκολα εμπιστεύεται το πλοίο του σε «ξένα» χέρια, σίγουρα όμως, τα όσα προαναφέρθηκαν πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την πολιτική και μη ηγεσία, για την περαιτέρω λήψη αποφάσεων και προγραμματισμών στην ανάδειξη και ισχυροποίηση της ναυτικής εκπαίδευσης στο νέο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ναυτιλίας. Η νέα τεχνολογία των σύγχρονων ναυτιλιακών / μηχανολογικών ηλεκτρονικών οργάνων – συστημάτων , ουσιαστικά, παραθέτει μία νέα δυναμική στην εκτέλεση φυλακής γέφυρας / μηχανής, με τίμημα την απαίτηση μίας νέας δυναμικής εκπαίδευσης και γνώσης. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η άγνοια της σημερινής τεχνολογίας των πλοίων, επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της συνεχούς εκπαίδευσής των αξιωματικών και πληρωμάτων του Ε.Ν, προκείμενου να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Παράλληλα ο σύγχρονος ναυτικός, απαιτείται να αποκτήσει εμπειρία στην ταχεία εκμετάλλευση των πληροφοριών που εμφανίζονται σε διάφορες κονσόλες, προκειμένου να αποκτά αντίληψη για την ασφάλεια και την ορθότητα του πλου. Επίσης εκείνο που ενδεχομένως μπορεί να γίνει επικίνδυνο, είναι η υψηλή διαθεσιμότητα της πληροφορίας  που ατό πλεονέκτημα μπορεί να εξελιχθεί σε μειονέκτημα, όταν  πλεονάζουσες σημαντικές ̟πληροφορίες, συσσωρεύονται σε μεμονωμένο απεικονιστικό μέσο.  Αυτός που πραγματικά γνωρίζει την τεχνολογία, αποφεύγει τους σκοπέλους και αποκομίζει το μέγιστο δυνατό όφελος.

Σήμερα κυρίαρχο στοιχείο του ναυτικού επαγγέλματος αποτελεί η διάθεση της σύγχρονης τεχνολογίας. Η εκμετάλλευσή της όμως  προϋποθέτει σοβαρή επένδυση στη γνώση. Μόνο μέσω της γνώσης, οι Έλληνες ναυτικοί του αύριο θα συνεχίσουν να κυριαρχούν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, συνεχίζοντας μία μακρά ̟ παράδοση αιώνων, που τους θέλει στην κορυφή της  παγκόσμιας ναυτιλίας.

 

Συμπέρασμα

Η  Ναυτική Εκπαίδευση επιδιώκει την παροχή όλων των απαραίτητων εκείνων γνώσεων για τη δημιουργία Αξιωματικών, έτοιμων και ικανών να επανδρώσουν την Εμπορική Ναυτιλία της Ελλάδας, έναν τόσο σημαντικό και αυτόνομο κλάδο της Εθνικής μας Οικονομίας. Από τα μέσα του 18 ου αιώνα έως και τις μέρες μας η Ναυτική Εκπαίδευση πέρασε από αρκετά διαφορετικά στάδια. Από το 2005 και μετά σημαντικές αλλαγές σημειώνονται στην   Ναυτική Εκπαίδευση όπως, η ελεύθερη εισαγωγή των γυναικών σε αυτήν, η ελεύθερη επιλογή από πλευράς σπουδαστή τύπου φοίτησης /εσωτερική ή εξωτερική, η αλλαγή ποσοστώσεων στις ανά Ειδικές Κατηγορίες και η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ τους. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω και είναι πόλη σημαντικό, παρόλο που η θάλασσα προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματική σταδιοδρομία στους νέους / κυρίως σήμερα που τα ποσοστά ανεργίας στη Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υψηλά, αυτοί απωθούνται από το ναυτικό επάγγελμα και η ανεργία στο ναυτικό κλάδο έχει χτυπήσει «κόκκινο».  Οι μισθοί όμως των Ελλήνων ναυτικών και κυρίως των αξιωματικών είναι σημαντικά υψηλότεροι, σε σχέση με τους μισθούς των ναυτικών που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες. για λόγους που συνδέονται με την πείρα και την τεχνογνωσία τους. Τέλος η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει αναλλοίωτη τη πείρα και την τεχνογνωσία που κατέχει εδώ και χρόνια στη θάλασσα και η ελληνική ναυτιλία πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. Αυτό σημαίνει ισχυρό εθνικό νηολόγιο, βελτίωση της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης για να είναι δυνατή η προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα αλλά και μεγαλύτερη συμμετοχή του κράτους στα ναυτιλιακά θέματα.

            

                    Του Πλοιάρχου Λ.Σ ε.α Δημητρίου Κουκουβίνου