Φωτοβολταϊκά στις στέγες 2023: Πώς η επιδότηση με αίτηση στο gov.gr - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Φωτοβολταϊκά στις στέγες 2023: Πώς η επιδότηση με αίτηση στο gov.gr


 Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» καθώς το προσεχές διάστημα αναμένεται η προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος.


Παράλληλα, ξεκίνησε να λειτουργεί η πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ για τα αιτήματα σύνδεσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων με το ηλεκτρικό δίκτυο.


H πύλη για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα του μήνα.


Bonus επιδότηση για φωτοβολταϊκά

Το πρόγραμμα φωτοβολταϊκών αναμένεται να τρέξει με bonus επιδότησης για όσους επιλέξουν να τοποθετήσουν και μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιδότηση αναμένεται να κυμανθεί στο επίπεδο του 30% - 40%. Ωστόσο, θα είναι ακόμη μεγαλύτερη για όσους επιλέξουν να συνδυάσουν το φωτοβολταϊκό με μπαταρία αποθήκευσης: Σε αυτή την περίπτωση η επιδότηση αναμένεται να είναι στο 60%. Έτσι θα καλύπτεται το μεγαλύτερο τμήμα του συνολικού κόστους της δαπάνης για τα φωτοβολταϊκά.

Η μεθοδολογία ένταξης αναμένεται να ακολουθεί το μοντέλο του Εξοικονομώ. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια αλλά η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με προτεραιοποίηση.

Επιδίωξη του υπουργείου είναι οι αιτήσεις στο gov.gr να ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τα τέλη Μαρτίου.


Δικαιούχοι για επιδότηση

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, ανάλογα με την ανταπόκριση στο πρόγραμμα και το διαθέσιμο κονδύλι επιδότησης, δεν αποκλείεται σταδιακά να αυξηθούν οι δικαιούχοι, που ο αρχικός σχεδιασμός θέλει να είναι 250.000.


Έτσι, το πρόγραμμα θα ανοίξει για 250.000 δυνητικούς δικαιούχους, επιδοτώντας την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW σε στέγες κατοικιών, επιχειρήσεων και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει, όμως, πως όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος θα τοποθετήσουν φωτοβολταϊκό με ισχύ 10kW.


Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» είναι ύψους 150 εκατ. ευρώ και αφορά νοικοκυριά και αγρότες, καθώς οι επιχειρήσεις θα ενταχθούν σε άλλο πρόγραμμα.


Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα νοικοκυριά και οι αγρότες, ενώ το ύψος της επιδότησης θα κυμανθεί από 40% έως 60%. Ειδικότερα, ένα οικιακό σύστημα θα ενισχύεται για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού, μέγιστης ισχύος έως 10 kW (κιλοβάτ) εάν διαθέτει τριφασική παροχή, με την υποχρέωση εγκατάστασης και μπαταρίας για αποθήκευση ενέργειας, αντίστοιχης χωρητικότητας.


Δηλαδή εάν ένα νοικοκυριό εγκαταστήσει ένα σύστημα 9 kW, θα πρέπει να τοποθετήσει και μπαταρία 9 kWh (κιλοβατώρα). Στην περίπτωση που η παροχή είναι μονοφασική, τότε λόγω και των περιορισμών που θέτει για λόγους ασφαλείας ο ΔΕΔΔΗΕ, θα επιδοτείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού έως 5 kW με μπαταρία έως 5 kWh. Η παράλληλη εγκατάσταση συσσωρευτών θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές.


Τα οικιακά συστήματα (όπως και των υπόλοιπων κατηγοριών δικαιούχων) θα λειτουργούν με καθεστώς net-metering. Η ύπαρξη της μπαταρίας (τουλάχιστον στα μη ευάλωτα νοικοκυριά) θα επιτρέπει την αύξηση του ταυτοχρονισμού, που σε ένα τυπικό νοικοκυριό μπορεί να φτάσει στο 60%, από 30% που είναι με ένα «απλό» φωτοβολταϊκό. Έτσι, χάρις στη μονάδα αποθήκευσης, ένα νοικοκυριό θα έχει ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, αφού για την ταυτοχρονισμένη παραγωγή-κατανάλωση θα έχει μικρότερη επιβάρυνση και από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Πηγή