Πέντε Περιφέρειες συγκέντρωσαν το 84% του τουρισμού στη χώρα μας το 2023 και το 90,5% των εισπράξεων - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Δευτέρα 6 Μαΐου 2024

Πέντε Περιφέρειες συγκέντρωσαν το 84% του τουρισμού στη χώρα μας το 2023 και το 90,5% των εισπράξεων


 Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις διανυκτερεύσεις και την κρουαζιέρα

Πέντε Περιφέρειες απορρόφησαν το 90,5% των ταξιδιωτικών εισπράξεων που είχε η Ελλάδα το 2023, καθώς και το 83,9% των επισκέψεων και το 87,7% των διανυκτερεύσεωντο 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.


Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2023 διαμορφώθηκαν στα 19.746,3 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων. πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής:Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,340 δισ. ευρώ),

Περιφέρεια Κρήτης (5,196 δισ. ευρώ),

Περιφέρεια Αττικής (3,786 δισ. ευρώ),

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (2,038 δισ. ευρώ) και

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1,514 δισ. ευρώ).

Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 1,868 δισ. ευρώ.


Οι επισκέψεις


Το 2023, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν συνολικά 36,135 εκατ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση που εκτιμάται από την Έρευνα Συνόρων (32,735 εκατ. ταξιδιώτες), καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία Περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.


Ο μεγαλύτερος όγκος των επισκέψεων, σε ποσοστό 83,9% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής:


Περιφέρεια Αττικής (7,888 εκατ.),

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (6,960 εκατ.),

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (6,565 εκατ.),

Περιφέρεια Κρήτης (5,521 εκατ.) και

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (3,377 εκατ.).

Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Περιφέρεια Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 5.820,6 χιλ. επισκέψεις.


Οι διανυκτερεύσεις


Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 227,937 εκατ. την επισκοπούμενη περίοδο. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 Περιφέρειες της χώρας, το 87,7% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε σε πέντε Περιφέρειες, ως εξής:


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (50,643 εκατ.),

Περιφέρεια Κρήτης (45,837 εκατ.),

Περιφέρεια Αττικής (44,347 εκατ.),

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (32,272 εκατ.) και

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (26,914 εκατ.).

Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 27,922 εκατ. διανυκτερεύσεις.


Οριστικά στοιχεία


Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 6,9 ευρώ ή 8,6% (2023: 87,2 ευρώ, 2022: 80,3 ευρώ)

Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 3,5% (2023: 570,7 ευρώ, 2022: 591,7 ευρώ),

Η μέση διάρκεια παραμονής υποχώρησε κατά 11,2% και διαμορφώθηκε στις 6,5 διανυκτερεύσεις (2022: 7,4 διανυκτερεύσεις).

Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων το 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 7,3% και διαμορφώθηκε στις 236.271,2 χιλ. διανυκτερεύσεις (2022: 220.213,1 χιλ. διανυκτερεύσεις).

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά το 2023 διαμορφώθηκαν στα 20.593,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,5% σε σύγκριση με το 2022.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 9,7% και διαμορφώθηκαν στα 3.571,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 11,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.425,4 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, ενισχυμένες κατά 5,3% ήταν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.294,4 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 14,4% και διαμορφώθηκαν στα 1.373,6 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 21,7% και διαμορφώθηκαν στα 32,4 εκατ. ευρώ.


Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού


Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων διαμορφώθηκε σε 94,7% το 2023, έναντι 94,6% το 2022, ενώ οι συνολικές εισπράξεις από ταξίδια για προσωπικούς λόγους αυξήθηκαν κατά 16,6%.


Εντός της κατηγορίας αυτής, το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου των εισπράξεων έχουν τα ταξίδια αναψυχής (2023: 87,9%, 2022: 85,3%). Οι εισπράξεις από τα ταξίδια αναψυχής αυξήθηκαν κατά 20,1% έναντι του προηγουμένου έτους και διαμορφώθηκαν στα 18.100,8 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια μειώθηκαν κατά 15,9%, με το μερίδιό τους επί του συνόλου των ταξιδιωτικών εισπράξεων να διαμορφώνεται στο 4,4%, μειωμένο έναντι του προηγούμενου έτους (2022: 6,1%).


Μείωση κατά 40,0% παρουσίασαν και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για λόγους υγείας και διαμορφώθηκαν στα 37,0 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους εμφάνισαν άνοδο κατά 15,6%, με τη συμμετοχή τους επί του συνόλου των ταξιδιωτικών εισπράξεων να διαμορφώνεται σε 5,3% (2022: 5,4%).


Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση


Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2023 αυξήθηκε κατά 20,8% και διαμορφώθηκε σε 36,082 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 29,875 εκατ. ταξιδιωτών το 2022. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,7% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 34,9%.


Άνοδο κατά 9,5% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε σε 4,764 εκατ. ταξιδιώτες, αλλά και από την Ιταλία κατά 30,4%, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,842 εκατ. ταξιδιώτες. Αύξηση κατά 4,2% σημειώθηκε και στην ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,831 εκατ. ταξιδιώτες.


Άνοδο κατά 2,4% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία διαμορφώθηκε σε 4,591 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 29,2% και διαμορφώθηκε σε 1,406 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 1,0% και διαμορφώθηκε σε 35.700.000 ταξιδιώτες.


Οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη μεταβολή σε σχέση με το 2022, ενώ αυτές από την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 33,3% και αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 1,5%. Από τις λοιπές χώρες, οι διανυκτερεύσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 5,2%, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 23,1%. Τέλος, και οι διανυκτερεύσεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 8,5%.


Οι κρουαζιέρες


H Τράπεζα της Ελλάδος διεξάγει από το 2012 συμπληρωματική έρευνα στον τομέα της κρουαζιέρας, με σκοπό τον εμπλουτισμό των στατιστικών στοιχείων που αντλούνται από την Έρευνα Συνόρων. Ακολουθώντας την παγιωμένη πλέον μεθοδολογία, για το 2023 συλλέχθηκαν λεπτομερή στοιχεία από 16 ελληνικούς λιμένες, τα οποία κάλυψαν το 83,7% των συνολικών αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στη χώρα.


Το 2023 οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 84,1%, σε σύγκριση με το 2022, και ανήλθαν στα 908,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 61,0 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στα καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων, καθώς αφορούν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last port), ενώ 847,4 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα έσοδα που καταγράφονται στη συμπληρωματική έρευνα.


Κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας είναι ο Πειραιάς, με συμμετοχή 47,8% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Κέρκυρας και το λιμάνι της Σαντορίνης με 13,3% και 8,5% των εισπράξεων, αντιστοίχως.


Κατά το επισκοπούμενο έτος καταγράφηκαν 5.152 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (2022: 4.598 αφίξεις). Οι συνολικές διανυκτερεύσεις επιβατών εκτός κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν το 2023 κατά 121,5% σε σύγκριση με το 2022 και διαμορφώθηκαν στις 9.421,9 χιλ. διανυκτερεύσεις, επηρεάζοντας θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από την κρουαζιέρα. Οι συνολικοί επιβάτες κρουαζιέρας εκτιμώνται σε 3.484,1 χιλιάδες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61,1%.


Κυριότερο λιμάνι από πλευράς αφίξεων κρουαζιερόπλοιων είναι η Σαντορίνη, με συμμετοχή 15,5% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Μυκόνου με 14,8% και 14,5% των εισπράξεων, αντιστοίχως.


Το 2023 οι συνολικές επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρας ανήλθαν σε 6,964 εκατ., έναντι 4,493 εκατ. επισκέψεων το 2022, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 55,0%. Από τη συμπληρωματική έρευνα κρουαζιέρας προέκυψε ότι το 83,6% των επιβατών ήταν διερχόμενοι (transit) επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν 2,0 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια. Οι επτά σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 90,8% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 82,7% των συνολικών επισκέψεων επιβατών.

Πηγή