ΟΠΕΚΑ. Παραλαβή δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

ΟΠΕΚΑ. Παραλαβή δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου

 


 Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνουν ότι, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, στο πεδίο Αγροτική Εστία – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τα ονόματα των κληρωθέντων δικαιούχων του προγράμματος δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου 2024


Η έναρξη του προγράμματος δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 


Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους από την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 έως και 30/8/2024 από οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας


Για την παραλαβή του δελτίου, απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του:


α) Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής του ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του,


β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας


ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ


Το πρόγραμμα αφορά σε 32.500 δικαιούχους για θεατρικές παραστάσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 10 Ιουλίου 2024 έως τις 30 Μαΐου 2025. Για κάθε δελτίο, η επιχείρηση επιδοτείται με 15 ευρώ για την Κεντρική Σκηνή και 12 ευρώ για την Παιδική Σκηνή.

ΠΗΓΗ