ΠΟΝ: Είσοδος σε όλα τα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών ανεξαρτήτως ηλικίας. - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

ΠΟΝ: Είσοδος σε όλα τα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ακόμα μια θετική κίνηση από το Π.Ο.Ν. Σε σχετικό σήμα το οποίο διανεμήθηκε ενημερώνει το ένστολο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος ότι:

Από σήμερα είσοδο στο Π.Ο.Ν. έχουνε όλα τα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών  του Λιμενικού Σώματος  ανεξαρτήτως ηλικίας  και οικογενειακής κατάστασης.

Σε κάθε περιπτωση πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επικοινωνία με ΠΟΝ για σχετική άδεια εισόδου, στο 2103484277

Παρακαλούμε για την ενημερωση σας.