Δωρεάν διάθεση ηλεκτρονικού βιβλίου “Σκάφη και Θάλασσα - Τεχνολογία - Τεχνογνωσία - Ασφάλεια ” - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Δωρεάν διάθεση ηλεκτρονικού βιβλίου “Σκάφη και Θάλασσα - Τεχνολογία - Τεχνογνωσία - Ασφάλεια ”
Σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Δημήτριος Κουκουβίνος, Πλοίαρχος (ΛΣ) ε.α. και συγγραφέας του εξαιρετικού βιβλίου με τίτλο “Σκάφη και Θάλασσα. Τεχνολογία – τεχνογνωσία – ασφάλεια”, μας παραχώρησε ευγενώς το δικαίωμα δωρεάν διάθεσής του σε μορφή .pdf μέσω της ιστοσελίδας μας.
 Μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ


Λίγα λόγια για το βιβλίο:


Σκοπός και κεντρικό σημείο αναφοράς, της συγγραφικής εργασίας /βιβλίου, είναι να περιγράψει, να αναλύσει και να εμβαθύνει τους τομείς των σκαφών, σε θέματα λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων πρόωσης, κατασκευής, εξοπλισμού, διακυβέρνησης και αυτόματων συστημάτων ελέγχου, έτσι ώστε οι υποψήφιοι αναγνώστες να αποκτήσουν γνώσεις των βασικών αρχών, να κατανοήσουν καλύτερα τις διάφορες κατασκευαστικές εφαρμογές και απαιτήσεις για την γενική πληροφόρησή τους ή την ενδεχόμενη απαρχή ως Κυβερνήτες/Χειριστές/Μηχανικοί της τεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας αυτών.


Το βιβλίο χωρίζεται σε Δώδεκα Κεφάλαια εκ των οποίων τα περισσότερα εξ αυτών, περιγράφουν, αναλύουν και εμβαθύνουν χωριστά τον κάθε τομέα (Ναυπηγικό, Ναυτιλιακό, Τηλεπικοινωνιακό, Μηχανολογικό, Ηλεκτρολογικό, Ηλεκτρονικό, Εγκαταστάσεων πρόωσης, Ενδιαίτησης, Προστασίας/Ασφάλειας και Υγείας, Ναυτικής Τέχνης) ενός σύγχρονου σκάφους.