Συγχαρητήρια και ευχές του Προέδρου της ΠΕΑΛΣ Αρχιπλοίαρχου Λ.Σ. ΠΑΣΣΑΚΟΥ Σπ. στο νέο Δ.Σ. του ΣΥΜΕΛΣ - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

Συγχαρητήρια και ευχές του Προέδρου της ΠΕΑΛΣ Αρχιπλοίαρχου Λ.Σ. ΠΑΣΣΑΚΟΥ Σπ. στο νέο Δ.Σ. του ΣΥΜΕΛΣ


 Με αφορμή την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών του Συλλόγου Μέριμνας Εργαζομένων Λιμενικού Σώματος την 11/06/2021 και τη συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ, ως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος εκφράζω τα συγχαρητήριά μου και τις ευχές της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΠΕΑΛΣ, στα μέλη του νέου ΔΣ του ΣΥΜΕΛΣ: 

Πρόεδρο: Ανθ/ρχο Λ.Σ. Βερροπούλου Αιμιλία

Α΄ Αντιπρόεδρο: Αρχ/στηςΛ.Σ. Γκιουρτζίδη Δημήτριο

Β΄ Αντιπρόεδρο: Ανθ/ρχο Λ.Σ. Κάκα Νικολέττα

Γεν. Γραμματέα: Υπ/ρχο Λ.Σ. ΚοντόπουλοςΔημοσθένη

Αν. Γραμματέα: Σημ/ρο Λ.Σ. (ε.α.) Κονδύλη Αργυρώ

Ταμία: Ανθ/στη Λ.Σ. Τοκανίδου Μαριλένα

Αν. Ταμία: Ανθ/στη Λ.Σ. Βλαχονικολό Δημήτριο

Μέλος: Αντ/ρχο Λ.Σ. Παστό Παναγιώτη

Μέλος: Σημ/ρο Λ.Σ. Σεφέρη Γεώργιο .Προσδοκούμε και ευχόμαστε, με ενότητα, ομόνοια, δημοκρατικές διαδικασίες, συνεργατικότητα και διαφάνεια να συνεχιστεί το έργο, η προσφορά και η μέριμνα του Συλλόγου στα στελέχη ΛΣ.Από πλευράς μας θα σταθούμε αρωγοί στην προσπάθεια που καταβάλλετε ως ΣΥΜΕΛΣ στην παραπάνω κατεύθυνση. Εξάλλου είναι διαχρονικά δεδομένη η με καθαρότητα προθέσεων και διαθέσεών, συνδρομή, στήριξη και συμβολή μας, σε ενέργειες - δράσεις που έχουν στόχο το συμφέρον των στελεχών όλων των βαθμίδων. 


Καλή επιτυχία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΑΛΣ

ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Πηγή