Online Εκπαίδευση Χειριστών Drone: Προετοιμασία για Πτυχίο Α1+Α3+A2, από την Drone experts IKE - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

Online Εκπαίδευση Χειριστών Drone: Προετοιμασία για Πτυχίο Α1+Α3+A2, από την Drone experts IKE


Ο ΠΣΥΜΕΛΣ και η Drone experts σας βάζουνε στον μαγικό κόσμο των Drones. Σας παραθέτουμε προφορά : 

Πιστοποίηση Α1/Α3:

Προσφορά από  50 euro  στα  30 euro Δεν περιλαμβάνονται τα παράβολα.

 

Πιστοποίηση A2:

Προσφορά  από 150 Ευρώ στα 121 ευρώ  με επιπλέον τα παράβολα όπου προβλέπονται στην τιμή περιλαμβάνεται και η σχετική βοήθεια στην  αυτοεκπαίδευση  με φυσική παρουσία εκπαιδευτή (σύμφωνα με τις διαδικασίες που αφορούν της προφυλάξεις από τον κορονοϊό)   στην Αττική και με online σε πραγματικό χρόνο  επίβλεψη-καθοδήγηση   για εκτός Αττικής

 

 

Ειδική προσφορά για τα Σώματα Ασφαλείας/Ειδικές υπηρεσίας   Πιστοποίηση A1+A3+A2 COMBO   150 ευρώ με επιπλέον τα παράβολα όπου προβλέπονται στην τιμή περιλαμβάνεται και η σχετική βοήθεια στην   αυτοεκπαίδευση  με φυσική παρουσία εκπαιδευτή (σύμφωνα με τις διαδικασίες που αφορούν της προφυλάξεις από τον κορονοϊό)   στην Αττική Στην τιμή για το combo περιλαμβάνονται 2 ώρες πτήσεις για το Α1/Α3 και 2 ώρες πτήσεις για το Α2(Αυτοεκπαίδευση/Διαδικασίες κλπ)

και με online- καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο  για εκτός Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες 2102201266,6987676096

 

Εκπαίδευση   Drone Thermography :

Προσφορά  από 500 ευρώ    300  Euro  στην τιμή περιλαμβάνεται 10 ώρες  / 3ημέρες  θεωρητικής εκπαίδευσης  καθώς και πρακτική πτήση. Απαραίτητη η κατοχή  τουλάχιστον Α1/Α3 EASA.


DroneXprts – Your partner in the Sky ….


Ημ Λήξης Προσφοράς 25/02/2023


Λίγα λόγια 


Η ανοικτή κατηγορία καθορίζει ορισμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται:
  • Ο χειριστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών (υπάρχει η δυνατότητα η εκτέλεση της πτήσης υπό την άμεση επίβλεψη χειριστή που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις)
  • Καταχώριση του φορέα εκμετάλλευσης UAS
  • Ο χειριστής θα πρέπει να ολοκληρώσει μια θεωρητική ηλεκτρονική εκπαίδευση και εξέταση (ηλεκτρονική εκπαίδευση και εξέταση για τις υποκατηγορίες Α1 και Α3, ξεχωριστή εκπαίδευση καθώς και εξέταση για την υποκατηγορία Α2)
  • Να διατηρείτε πάντα το UAS σε οπτική επαφή
  • Το μέγιστο ύψος της λειτουργίας είναι 120 μέτρα (400ft)
  • Το μέγιστο βάρος απογείωσης του drone είναι 25 kg και, επιπλέον, πρέπει να σημειώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις
Επιπλέον, δημιουργούνται τρεις διαφορετικές υποκατηγορίες με βάση τους επιχειρησιακούς περιορισμούς, τις απαιτήσεις των πιλότων και τις τεχνικές απαιτήσεις του UAS.

Υποκατηγορία Α1
Για μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάτω των 250 g, ιδιοκατασκευής , ή τύπου C0 και C1, τα οποία πετούν πάνω από άτομα που δεν εμπλέκονται στην επιχείρηση, αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το εγχειρίδιο του αεροσκάφους. Εκτός αυτού, για τον τύπο C1, είναι απαραίτητο να προηγηθεί  ένα online εκπαιδευτικό σεμινάριο και να περάσει μια θεωρητική εξέταση.
Α1 από 0 έως 900gr με υποκατηγορίες
C0: 0 έως 250gr
C1: 250 έως 900gr
ιδιοκατασκευή: έως 250gr

Υποκατηγορία Α3
Για ιδιωτικά κατασκευασμένα ή προ-τυποποιημένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάτω των 25 kg, οι λειτουργίες  επιτρέπονται σε περιοχές μακριά από κατοικημένες, ψυχαγωγικές, βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές και σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από αυτές. Απαραίτητα είναι η γνώση του εγχειριδίου χρήσης και η ολοκλήρωση ενός online μαθήματος με τις αντίστοιχες εξετάσεις του.
A3 από 4 έως 25kg με υποκατηγορίες
C3-C4 : 4 έως 25kg
C4 : Iδιοκατασκευή έως 25kg

Υποκατηγορία Α2
Αυτή η υποκατηγορία καθορίζεται για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου C2 (βάρους μικρότερου των 4 kg και ενσωμάτωση των συστημάτων e-ID, χαμηλής ταχύτητας και geo-
awareness systems). Η πτήση επιτρέπεται κοντά σε άτομα εκτός της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται μια απόσταση ασφαλείας 5-30 μέτρων.  Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να γνωρίζετε το εγχειρίδιο του αεροσκάφους και να διαθέτετε πιστοποιητικό ικανότητας, το οποίο θα λαμβάνετε μέσω εκπαίδευσης και θεωρητικής-πρακτικής εξέτασης.
Α2 από 900gr έως 4kg με υποκατηγορία
C2: 900gr έως 4kg

Μαθήματα και Εξετάσεις
Τα μαθήματα θα πρέπει να ολοκληρωθούν από τον κάθε μαθητή μόνο του μέσω διαδικτύου (videos, zoom meetings) ή δια ζώσης στη σχολή (για κατοίκους Αθηνών) όταν το επιτρέψουν ξανά οι συνθήκες. Η εξέταση online γίνεται με βάση το Πολλαπλών Επιλογών Ερωτηματολόγιο το οποίο καλύπτεται πλήρως από την διδασκαλία των Θεωρητικών μαθημάτων της σχολής. Οι μαθητές αφού έχουν περατώσει το θεωρητικό Σχολείο καλούνται σε ορισμένη ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί με την σχολή να εξεταστούν σε 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για το Α1-Α3 ενότητες και σε 30 ερωτήσεις για την απόκτηση της Α2 κατηγορίας. Επιτυχών θεωρείται ο εξεταζόμενος που θα συγκεντρώσει ελάχιστη βαθμολόγια 75%. Σε περίπτωση αποχής ή αποτυχίας ο εξεταζόμενος μπορεί να λάβει μέρος σε άλλη ημερομηνία.


Ποια είναι η Drone experts IKE

H Drone experts IKE είναι ένα πιστοποιημένο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κέντρο Εκπαίδευσης ΣΜΕΑ και την EASA. Υπάρχει η δυνατότητα για εξ αποστάσεως διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων τόσο με σύγχρονη όσο και με ασύγχρονη διδασκαλία μέσω του συστήματος της ειδικής πλατφόρμας που χρησιμοποιούν. Με τους έμπειρους χειριστές αεροσκαφών/εκπαιδευτές των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, θα αποκτήσετε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλη εκείνη την αεροπορική παιδεία που θα σας επιτρέπει να πετάτε νόμιμα και με ασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες στο paroxes.ls@gmail.com 

Οι ανωτέρω εκπτώσεις θα παρέχονται έπειτα από επίδειξη ταυτότητας ή κάρτας πιστοποίησης ή άλλου πιστοποιητικού του Λιμενικού Σώματος

 

Σημ: Ως Π.ΣΥ.Μ.Ε.Λ.Σ. αναζητούμε και πετυχαίνουμε τις καλύτερες δυνατές συνεργασίες και προσφορές για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα  που εσείς μας ζητάτε. Πάντα όμως να κάνετε και την δική σας έρευνα αγοράς για να είστε βέβαιοι πως θα καταλήξετε στην σωστότερη για τα δικά σας δεδομένα επιλογή.


Τα καλύτερα ήρθαν και είναι για όλους 

Συνεχίζουμε την προσπάθεια μαζί με τον συνάδελφο για τον συνάδελφο .