Σύρος : Υποδοχή και μεταφορά των οστών του Υποστρατήγου ε.α. Δουράτσου Γεώργιου (ΦΩΤΟ - VIDEO) - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Κυριακή 17 Απριλίου 2022

Σύρος : Υποδοχή και μεταφορά των οστών του Υποστρατήγου ε.α. Δουράτσου Γεώργιου (ΦΩΤΟ - VIDEO)


 Η Υπηρεσία Μουσικής Λ.Σ. με επικεφαλής τον Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Μπάνο Νικόλαο  συμμετείχε στις 10 Απριλίου στις εκδηλώσεις υποδοχής και μεταφοράς των οστών του Υποστρατήγου ε.α. Δουράτσου  Γεώργιου στην γενέτειρα του Σύρο, μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών νομού Κυκλάδων.

 Κατά την διάρκεια του β΄ παγκοσμίου πολέμου ο Δουράτσος ήταν διοικητής του VI Συνοριακού Τομέα στις Σέρρες και ως Διοικητής του Οχυρού Ρούπελ, συνέβαλλε ουσιαστικά στην προετοιμασία της φρουράς του. Στις 17:00 το απόγευμα της 9ης Απριλίου προσήλθαν στο οχυρό Γερμανοί κήρυκες για να γνωστοποιήσουν την συνθηκολόγηση του Τ.Σ.Α.Μ. [Τμήμα Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας] ζητώντας την παράδοση του οχυρού. Ο Δουράτσος απάντησε πως «..τα Οχυρά Δεν Παραδίδονται, Καταλαμβάνονται» και ότι «....τοιούτων διαταγών περί ανακωχής κλπ στερούμεθα παρά των ιεραρχικώς προϊσταμένων μας αρχών. Διαταγάς λαμβάνομεν και εκτελούμεν μόνον τας προερχομένας εκ των προϊσταμέων μας αρχών» και ότι «..ο αγών θα συνεχιστεί, πάσα δε απόπειρα προσεγγίσεως του οχυρού θα συντριβεί»
Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος (symels.gr)