Κοινή Ανακοίνωση Π.ΣΥ.ΜΕ.Λ.Σ. - Ε.Α.Α.Λ.Σ.: Επιβεβαίωση της αγαστής συνεργασίας των δυο φορέων - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Κοινή Ανακοίνωση Π.ΣΥ.ΜΕ.Λ.Σ. - Ε.Α.Α.Λ.Σ.: Επιβεβαίωση της αγαστής συνεργασίας των δυο φορέων

  
Στα κεντρικά γραφεία της Ε.Α.Α.Λ.Σ. στον Πειραιά την Τρίτη 07 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Προεδρείου της ΕΑΛΛΣ  με το Προεδρείο του Π.ΣΥ.ΜΕ.Λ.Σ.. Από την Ε.Α.Α.Λ.Σ. συμμετείχαν ο Γεν Γραμματέας Σαϊτάκης Δημήτριος  και ο Αντιπρόεδρος Καραγεωργόπουλος  Ιωάννης  και από την πλευρά του Π.ΣΥ.ΜΕ.Λ.Σ. ο Αντιπρόεδρος Γκιουρτζίδης Δημήτριος . 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και αμοιβαίας αναγνώρισης των σκοπών και του έργου των δύο πλευρών καθώς και της ανάγκης αγαστής  συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων

Από πλευράς του Π.ΣΥ.ΜΕ.Λ.Σ, παρασχέθηκε  πλήρης και εμπεριστατωμένη ενημέρωση αναφορικά με  δράσεις  και  πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και εξελίσσονται καθημερινά για την  διευκόλυνση και βελτίωση της καθημερινότητας των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων.

Το Προεδρείο της Ε.Α.Α.Λ.Σ. αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο του Π.ΣΥ.ΜΕ.Λ.Σ. διαβεβαίωσε τους συνομιλητές ότι στέκεται δίπλα αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί   στην βελτίωση της θέσης των στελεχών Λ.Σ. 

Τέλος αποφασίστηκε οι συναντήσεις των δυο πλευρών να πραγματοποιούνται σε τακτικότερη βάση για τον καλύτερο συντονισμό και την ευόδωση  αυτής της συνεργασίας.                    Για το Δ.Σ. του Π.ΣΥ.ΜΕ.Λ.Σ.                                        Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Λ.Σ.

      Η Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας                  Ο Πρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας

    ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.         ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.               ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ Σ.          ΣΑΪΤΑΚΗΣ Δ.