Έκθεση ζωγραφικής της Αρχικελευστού Λ.Σ. Μήλιου Σουλτάνας στην Κατερίνη - Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

Έκθεση ζωγραφικής της Αρχικελευστού Λ.Σ. Μήλιου Σουλτάνας στην Κατερίνη