ΠΕΑΛΣ : Ευχές για το ξεκίνημα του ΣΥ.Μ.Ε.Λ.Σ. - Σύλλογος Μέριμνας Εργαζομένων Λιμενικού Σώματος

Σύλλογος Μέριμνας Εργαζομένων Λιμενικού Σώματος

Πολιτιστικός Σύλλογος Μέριμνας Εργαζομένων Λιμενικού Σώματος Αρ.Μητρώου 5253/19

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2019

ΠΕΑΛΣ : Ευχές για το ξεκίνημα του ΣΥ.Μ.Ε.Λ.Σ.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις πολιτιστικές δράσεις του Συλλόγου Μέριμνας Εργαζομένων Λιμενικού Σώματος.